MPC METAL zainwestuje w Mielcu

    Firma MPC METAL otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK. Zatrudnienie zadeklarowane przez tego przedsiębiorcę na terenie Strefy wyniesie 35 osób. Przedsiębiorca poniesie łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 7 mln PLN.

    Firma MPC METAL planuje zakupić w Podstrefie Lublin działkę o powierzchni 1 ha, wybudować na niej halę produkcyjną o powierzchni ok. 1890 m2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zakupić dwie specjalistyczne linie technologiczne do produkcji drutu i prętów ciągnionych. MPC będzie przetwarzać głównie wyroby walcowane ze stali niskowęglowych ogólnego zastosowania, stali średniowęglowych konstrukcyjnych oraz stali automatowych.

    MPC METAL z siedzibą w Lublinie powstała w 2010 roku. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja drutów i prętów ciągnionych. Produkty finalne firmy znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, meblarskim, w budownictwie, metaloplastyce i w kowalstwie artystycznym. MPC METAL zamierza eksportować swoje produkty na rynki wschodnie (Rosja i Ukraina) oraz zdobyć większy udział w rynku polskim (branża motoryzacyjna i przemysł elektromaszynowy).