Modernizacja i remont elektrofiltra w Elektrowni Łaziska

    Energomontaż-Południe otrzymał umowę o wartości 9,3 mln zł, której przedmiotem jest modernizacja i remont elektrofiltra bloku nr 12 w Elektrowni Łaziska dla Południowego Koncernu Energetycznego.

    „Wartość umów zawartych pomiędzy Energomontażem-Południe a PKE w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 22,5 mln zł. Termin wykonania zamówienia liczony od daty podpisania umowy do podpisania protokołu końcowego wynosi 12 miesięcy” – informuje spółka w komunikacie.