Mobilność to lepsze zarządzanie procesami decyzyjnymi

    Mobilność jest coraz bardziej widocznym trendem w różnych branżach przemysłu, w szczególności w branży produkcji przemysłowej. Raportowanie produkcji, obsługa transakcji magazynowych, obsługa procesów zarządzania jakością to tylko niektóre z zastosowań rozwiązań mobilnych.

    Technologie mobilne zapewniają szybki dostęp do informacji o przebiegu procesów produkcyjnych, a tym samym mają istotny wpływ na szybkość i efektywność podejmowania decyzji. Zwiększa się również motywacja pracowników i ich satysfakcja z pracy. Argumenty przemawiające za wdrożeniem technologii mobilnych w środowisku produkcyjnym to również sprawniejsza obsługa klienta i efektywna realizacja sprzedaży.

    Z kolei w branżach obejmujących usługi serwisowe mobilne raportowanie, jak również ustalanie bądź optymalizacja harmonogramów umożliwiają przedsiębiorstwom optymalizację sposobu świadczenia usług w czasie rzeczywistym.

    Mobilność oznacza lepsze zarządzanie procesami decyzyjnymi również w branżach kapitałochłonnych. Dzięki interaktywnym wizualizacjom zamiast drukowanych instrukcji, a także dzięki łatwemu w odbiorze zobrazowaniu wydajności kluczowych elementów infrastruktury sprzętowej mobilność otwiera zupełnie nowe podejście do biznesu.

    Autor: Marcin Taranek, prezes zarządu IFS CEE