Mniej tlenków azotu w Elektrowni Opole

    Od 2015 roku wszystkie bloki energetyczne Elektrowni Opole będą redukowały emisję NOx poniżej 200 mg/Nm3. Instalacje na blokach 1, 2 i 4 metodami niekatalitycznymi wykona konsorcjum firm Nalco Mobotec Polska wraz z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Remontowym Energetyki i Przemysłu Remak-Rozruch.

    – To bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia ochrony środowiska. Realizacja tego zadania pozwoli w efekcie na dostosowanie istniejących bloków do wymagań (Dyrektywa IED). Modernizacja kotłów rozłożona będzie na 3 lata. Rozpocznie się w 2013 roku i potrwa do 2015. Wykonywana będzie podczas planowych postojów remontowych – wyjaśnia Elektrownia.

    W komunikacie podkreślono, że w Elektrowni Opole dostosowano już do nowych wymagań w zakresie emisji NOx blok nr 3, na którym jako pierwszym z dużych bloków energetycznych w Polsce zastosowano tą samą technologię – niekatalitycznego odazotowania spalin. Zadanie to zostało zarekomendowane do wsparcia finansowego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie około 31 mln złotych i zajęło wysokie – bo 2 i 3 miejsce na opublikowanej liście rankingowej. Kwota ta stanowi 30% kosztów kwalifikowanych planowanych na realizację instalacji dla bloków nr 1 i 4.

    Dodatkowo, projekt uzyskał przyrzeczenie pożyczki w wysokości 45 mln zł na preferencyjnych warunkach od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

    Źródło: www.wnp.pl