Mitsubishi Hitachi Power Systems zapowiada ekspansję

  Takato Nishizawa, prezes Mitsubishi Hitachi Power Systems, przedstawił trzy główne cele, które mają doprowadzić do dalszego rozwoju grupy, powstałej przed niespełna rokiem z połączenia biznesów energetycznych dwóch japońskich koncernów.

  MHPS – joint venture, w którym Mitsubishi oraz Hitachi, skupiły swoje aktywa związane z energetyką konwencjonalną – rozpoczęło działalność z początkiem lutego 2014 r.

  Decyzje o zawiązaniu joint venture podjęto w 2012 r. Mitsubishi Heavy Industries ma w MHPS 65 proc. udziałów, a Hitachi pozostałe 35 proc. Nowa grupa objęła 58 spółek zależnych, w tym 9 w Japonii i 48 na innych rynkach. W październiku 2014 r. do MHPS dołączyło też japońskie Babcock-Hitachi K.K.

  Jak wskazał w liście do pracowników grupy Takato Nishizawa, po niespełna roku od powstania grupy, pozytywne efekty połączenia biznesów Mitsubishi oraz Hitachi są coraz bardziej widoczne.

  Prezes podkreślił, że do dalszego rozwoju MHPS potrzebne jest skupienie uwagi na trzech głównych celach: wykorzystaniu efektów synergii, optymalizacji centrów operacyjnych i produkcyjnych, a także wzmocnieniu i rozszerzeniu działalności serwisowej.

  Efekty synergii ma wspomagać m.in. praca nad ulepszaniem technologii turbin gazowych oraz zgazowania węgla. Natomiast lepsze zaplecze produktowe ma przekładać się na wzmocnienie pozycji w usługach generalnego wykonawstwa. Z kolei w zakresie usług serwisowych MHPS stawia sobie za cel podwojenie tego segmentu działalności.

  Nishizawa zaznaczył, że 2015 r. będzie bardzo ważny dla grupy, gdyż stanowi on początek wieloletniego planu biznesowego MHPS.

  Zakłada on, że pomimo trudnych warunków na rynku globalnym, jak i japońskim, grupa będzie miała potencjał do pozyskania zamówień na poziomie 1,7 biliona jenów w 2017 r. W perspektywie 2020 r. mają to być 2 biliony jenów.

  Mitsubishi Hitachi Power Systems to obecnie też jeden z głównych podmiotów na polskim rynku budownictwa energetycznego. Od września 2012 r. buduje w konsorcjum z Polimeksem-Mostostalem nowy blok o mocy 1075 MW w Kozienicach dla Enei. Udział MHPSE w wartej 6,28 mld zł brutto umowie to 57 proc.

  Od 1 grudnia 2014 r. trwa realizacja wartego blisko 4 mld zł brutto kontraktu na budowę bloku 450 MW w Turowie przez konsorcjum MHPS, Budimeksu oraz Tecnicas Reunidas. Udział poszczególnych spółek w konsorcjum wynosi: MHPS (55,38 proc.), Budimex (22,31 proc.), Tecnicas Reunidas (22,31 proc.).

  Aktualnie w Kozienicach trwa jeszcze budowa instalacji odsiarczania dla bloków 200 MW nr 1-8, której wykonawcą jest Babcock-Hitachi K.K., należący do MHPS. Wartość kontraktu to 182,04 mln zł brutto.

  Również w Kozienicach MHPS odpowiada za budowę “pod klucz” kompletnych instalacji katalitycznego odazotowania o wartości 114,02 mln zł brutto.

  Źródło: Tomasz Elżbieciak, WNP

  Fot. Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH