Lotos zakończył kompleksowy remont gdańskiej rafinerii

  Spółka chwali się efektami jakie przyniósł wykonywany raz na cztery lata remont wszystkich instalacji produkcyjnych.

  Grupa Lotos informuje, że zakończył się postój remontowy w gdańskiej rafinerii. Rafineria ruszyła pełną parą i ma pracować bardziej wydajnie i efektywnie. Podczas remontowego postoju odnawiało ją 3 tysiące inżynierów, specjalistów i robotników, zarówno z firm zewnętrznych, jak i z Grupy Lotos i jej spółki Lotos Serwis.

  Głównym celem remontu było zapewnienie rafinerii niezawodnej i bezpiecznej pracy przez najbliższe 4 lub 5 lat. Wyremontowano ponad 5 tys. urządzeń i ponad 2,5 tys. aparatów i rurociągów. Remontowi towarzyszyły również liczne inwestycje, przede wszystkim poprawiające efektywność energetyczną.

  – Koszt energii to największy składnik kosztów przerobu ropy, więc wiele naszych działań idzie w stronę jego obniżenia – podkreśla Marek Sokołowski, wiceprezes Grupy Lotos.

  Wymieniono katalizator przyśpieszające reakcje chemiczne w reaktorach czterech instalacji. W instalacji reformingu benzyn 410 wymieniono katalizator, który pracował już 13 lat – na katalizator nowej generacji. Zapewni to więcej reformatu benzynowego i wyższą liczbę oktanową, przy mniejszej ilości produktów ubocznych. Również katalizator w reaktorze R1 hydrokrakingu 150 został wymieniony na bardziej nowoczesny, skuteczny i trwały. Zapewni on większą produkcję niż przed remontem. Wymieniono również katalizatory w reaktorach 200-R1 i 250-R102.

  Scentralizowano system sterowania. Podczas postoju sfinalizowano budowę instalacji odzysku gazów zrzutowych, która wkrótce przesyłać je będzie do sieci gazu opałowego zasilającej piece technologiczne. Poprawi to efektywność energetyczną pracy rafinerii i zmniejszy wpływ zakładu na środowisko. Takie korzyści przyniesie również wymiana pieców na instalacji rafinacji benzyn – 200 (wkrótce także na instalacji olejowej – 1200) na bardziej sprawne i ekologiczne.

  -Nowe piece instalacji 200 są nie tylko nowocześniejsze od zlikwidowanych, ale mają też wyższą wydajność. Pozwoli to zwiększyć moc przerobową tej instalacji ze 150 do 170 ton na godzinę – mówi technolog Jarosław Kawula.

  Sprawność nowych pieców przekroczy 90 proc. (stare – osiągały 80 proc.), więc zużycie energii będzie dużo niższe. Na instalacji 200 wymieniono też półki w kolumnie C51.

  Dzięki temu poprawi się rozdział benzyny lekkiej i ciężkiej i więcej benzyny ciężkiej trafi na instalacje reformingu. Natomiast mniej ciężkich węglowodorów kierować będziemy do instalacji izomeryzacji, co powinno zmniejszyć zużycie wodoru – wyjaśnia Jarosław Kawula.

  Modernizacja instalacji rozdziału LPG zapewni przerób większej ilości LPG i lepszy rozdział propanu i butanu, który zimą dodawany jest do benzyny. Czysty butan obniży prężność par benzyny, co wpłynie pozytywnie na pracę silników.

  Lotos podkreśla, że remont rafinerii przyczyni się też do ochrony środowiska. W 2012 r., dzięki przestawieniu się rafinerii na nisko emisyjne paliwo, jakim jest gaz ziemny i wymianie palników w dwóch kotłach EC na gazowe, wielokrotnie zmniejszyła się emisja dwutlenku siarki przez komin elektrociepłowni. W 2011 r. emisja ta wynosiła 1921 ton rocznie. A już w 2014 r. powinna spaść dwustukrotnie – do 10 ton. Stukrotnie spadnie w 2014 r. ilość emitowanych pyłów, a dwukrotnie – tlenków azotu. Natomiast emisja dwutlenku węgla spadnie jeszcze w tym roku o ponad 200 tys. ton w porównaniu z okresem, kiedy kotły opalane były olejem opałowym.

  Źródło: www.wnp.pl