LOTOS OIL z certyfikatem bezpieczeństwa

  Główny Instytut Górnictwa przyznał certyfikaty bezpieczeństwa grupie produktów smarnych LOTOS Oil. Dopuszcza on ich stosowanie w kopalniach metanowych oraz innych wyrobiskach podziemnych.

  Proces certyfikacji trwał pół roku i obejmował wszechstronne badania jakości i technologii wytwarzania. Przeprowadzono je między innymi w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach.

  – Przy tej certyfikacji szczególna uwaga zwracana jest na powtarzalność produktu, zarówno od strony jakościowej jak i technologicznej – podkreśla Rafał Mirek z Biura Rozwoju i Serwisu Olejowego LOTOS Oil SA.

  Badania zakończył audyt procesu produkcji w oddziale produkcyjnym w Czechowicach.

  Certyfikat otrzymał koncentrat emulgujący EMULKOP EKO do cieczy hydraulicznych HFAE. Jest on przeznaczony do sporządzania trudnopalnych emulsji olejowo – wodnych dla hydrauliki siłowej.

  Oleje hydrauliczne HYDRAX HLP charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami przeciwkorozyjnymi, przeciwutleniającymi, smarnymi, demulgującymi i antypiennymi. Produkty te są od dawna z powodzeniem używane przez zakłady przemysłowe w Polsce jak i za granicą.

  Na szczególną uwagę zasługują objęte takim samym certyfikatem nowoczesne oleje hydrauliczne Hydromil Super HLPD i Hydromil Super L-HV. Zawierają one odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym, smarnym, antypiennym oraz w przypadku Hydromila Super HLPD specjalny zestaw dodatków detergująco – dyspergujących.

  Oleje te stosuje się w wysoko obciążonych układach przenoszenia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego przy zagrożeniu zawilgoceniem. Nie zawierają cynku, są bezpieczne w eksploatacji w kontakcie ze stopami metali kolorowych wykorzystanymi w  konstrukcji układów hydraulicznych. Olej ten spełnia zalecenia i normy HF-0; HF-1; HF-2 Denison-Parker Hydraulic, Vickers i Bosch-Rexroth.

  Olej Hydromil Super L-HV 68 został w 2008 roku uhonorowany medalem  za innowacyjność i wysoką jakość  podczas Międzynarodowych Targów Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów w Katowicach.

  Oprócz przyznawanego przez GIG certyfikatu „B”, oleje do przekładni przemysłowych TRANSMIL SYNTHETIC 220; 320 zdały poprawnie testy w eksploatacji kombajnów górniczych FAMUR.

  – To jest produkt z górnej półki, przeznaczony do stosowania w bardzo wymagających urządzeniach – zapewnia Marek Dębiński, kierownik Serwisu Olejowego LOTOS OIL. – Nasza współpraca z kopalniami różnych surowców trwa do wielu lat. Już od dawna wyszła ona daleko poza sprzedaż. Dziś najważniejsza jest współpraca, a także doradztwo

  w rozwiązywaniu bardzo specyficznych problemów, na jakie można napotkać podczas podziemnej eksploatacji – kończy.

  LOTOS Oil od lat współpracuje między innymi ze spółkami węglowymi, KGHM-em, FAMUR-em, czy wychodząc poza granice kraju chociażby z firmami wydobywczymi w Rosji.

  TRANSMIL SYNTHETIC to olej produkowany na bazie syntetycznych polialfaolefin (PAO), które zapewniają wyjątkową stabilność termiczną oleju i zdolność przenoszenia bardzo wysokich obciążeń.  Olej z uwagi na zastosowane syntetyczne składniki bazowe i dodatki posiada bardzo wysokie własności przeciwutleniające, przeciwkorozyjne jak i dobre własności deemulgujące. Olej ten posiada aprobatę Flender FVA – Micropitting.