Lotos: Inwestycje dają efekty

    W II kw. 2010 rafineria Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku przerobiła 2.060,8 tys. ton surowca. To o 67,7% więcej niż w okresie porównywalnym minionego roku i o 27,7% więcej kwartał do kwartału. Jest to efektem pracy nowo wybudowanej w ramach Programu 10+ instalacji CDU/VDU (instalacjadestylacji atmosferyczno-próżniowej). Dzięki niej Grupa LOTOS zmniejszyła zapotrzebowanie na import oleju napędowego i komponentów do jego produkcji zastępując go własnym produktem pochodzącym z przerobu ropy. Wiąże się to z generowaniem dodatkowego efektu finansowego po stronie spółki oraz istotnie ogranicza ryzyka związane z osiągnięciem założeń technicznych i ekonomicznych realizowanego Programu 10+, a także powoduje zmniejszenie uzależnienia polskiego rynku od importu paliw.

    Na koniec czerwca 2010 zaawansowanie prac związanych z realizacją Programu 10+ wyniosło 98,99%, wobec zaplanowanych 98,88%. Proces projektowania, dostaw i realizacji budowy został zakończony dla instalacji HDS (hydroodsiarczania olejów napędowych), KAS (kompleks aminowo-siarkowy), CDU/VDU (destylacja atmosferyczno-próżniowa) oraz HGU (wytwórnia wodoru). Do oddania, w ramach całego procesu inwestycyjnego, pozostały jeszcze instalacje MHC (łagodny hydrokraking) i ROSE (odasfaltowanie rozpuszczalnikowe). Budowa obu zakończy się jesienią tego roku.