Logistyczne inwestycje Anwilu

    Spółka chemiczna Anwil uruchomiła nową linię paletyzacji nawozów. Zrealizowana nakładem blisko 5 mln zł inwestycja podwaja możliwości sprzedaży nawozów azotowych na paletach we Włocławku.

    – Pozycję rynkową budujemy w oparciu o dobre relacje z naszymi partnerami biznesowymi. Ich potrzeby wskazują nam kierunek rozwoju oferty i standardów obsługi. Jesteśmy przekonani, że warto inwestować w jakość współpracy z naszymi klientami. Dlatego nie wyczerpaliśmy jeszcze tegorocznych planów dotyczących logistyki nawozów. W grudniu tego roku przewidujemy oddanie do użytku nowego węzła pakowania big-bagów – powiedział Arkadiusz Banaszek, członek zarządu Anwil.

    Oddana do użytku infrastruktura w połączeniu z dotychczasową linią pozwala na zapakowanie na paletach łącznie 2 000 ton nawozów dziennie. Oprócz wysokiej funkcjonalności nowa linia we Włocławku istotnie zwiększa elastyczność obsługi partnerów handlowych Anwil i umożliwia odbiory produktów z Włocławka w preferowanej przez klientów formie. To kolejny, po pierwszej linii paletyzacji, węźle pakowania big-bagów i magazynie CANWIL, projekt usprawniający spedycję nawozów azotowych wytwarzanych przez Anwil.

    – Nowa inwestycja Anwil to kolejny element infrastruktury logistycznej budujący pozycję rynkową Grupy Orlen. Koncern wspiera projekty realizowane przez spółki zależne, które zwiększają konkurencyjność i gwarantują efektywność ekonomiczną”- powiedział Piotr Gorzeński, dyrektor wykonawczy ds. logistyki PKN Orlen (spółka jest właścicielem Anwilu).