Łatwe projektowanie oznakowań bezpieczeństwa dzięki nowemu oprogramowaniu Brady Workstation

Nowe oprogramowanie Brady Workstation umożliwia użytkownikom opracowywanie oznaczeń bezpieczeństwa, etykiet CLP, oznakowań rur oraz wizualizacji procedur Lockout/Tagout zaledwie kilkoma kliknięciami. To dostępne bezpłatnie do pobrania środowisko obsługi aplikacji z łatwym w obsłudze interfejsem pozwala na szybkie projektowanie rozmaitych etykiet i oznaczeń związanych z bezpieczeństwem.

Łatwe w obsłudze aplikacje do projektowania etykiet

Aplikacje dostępne w oprogramowaniu Brady Workstation zostały opracowane z myślą o umożliwieniu błyskawicznego tworzenia etykiet i oznakowań. Aplikacja Ekspresowe znaki oferuje gotowe szablony oznakowań do wyboru, pozwalając użytkownikom na dodawanie niestandardowych informacji oraz drukowanie oznakowań przy użyciu drukarki marki Brady w ciągu kilku minut. Aplikacje Etykiety do rur oraz Taśma ze strzałkami działają na podobnej zasadzie, natomiast aplikacja Edytor znaków daje użytkownikowi pełne pole do popisu podczas tworzenia etykiet od zera. Wszystkich te aplikacje można używać bezpłatnie.

Aplikacje z wartością dodaną

Aplikacje Etykiety CLP/GHS oraz Tworzenie instrukcji Lockout to dwie wysoce specjalistyczne aplikacje dostępne w oprogramowaniu Brady Workstation. Aplikacja Etykiety CLP obsługuje tworzenie etykiet zgodnych z normą CLP, natomiast aplikacja Tworzenie instrukcji Lockout umożliwia wizualizację istniejących procedur Lockout/Tagout w celu zapewnienia zgodnych z wymogami oznakowań na linii produkcyjnej. Obie te aplikacje są płatne i są dostępne jako 14-dniowe wersje próbne, dzięki czemu użytkownicy mogą sami ocenić ich przydatność dla swoich przedsiębiorstw.

Dostosowywanie, tworzenie i drukowanie oznakowań

Oprogramowanie Brady Workstation nie wymaga instalowania wszystkich aplikacji, lecz pozwala użytkownikowi na wybranie aplikacji najlepiej dostosowanych do indywidualnych potrzeb. W przyszłości wybór aplikacji dostępnych w oprogramowaniu Brady Workstation będzie jeszcze większy. Etykiety i oznakowania utworzone w oprogramowaniu Brady Workstation można łatwo wydrukować przy użyciu drukarki oznakowań i etykiet BBP™31, BBP™33 lub BBP™85, drukarek GlobalMark™ Multicolour bądź drukarek GlobalMark™ Colour & Cut. Dzięki oprogramowaniu Brady Workstation wszystkie oznaczenia bezpieczeństwa są dostępne na wyciągnięcie ręki.