Kurtyny powietrzne mogą wiele zmienić

Niewidzialna ściana oddzielająca dwa środowiska

Jednym z najbardziej frustrujących problemów dla menedżerów zajmujących się energetyką budynków przemysłowych są przejścia pomiędzy klimatyzowanymi a nieklimatyzowanymi obszarami. Często bramy wjazdowe, dojazdy do magazynu i inne rodzaje bram muszą być długo otwarte dla poruszania się zakładowego personelu, sprzętu itp. Rozwiązaniem dla tego wyzwania, które jest coraz częściej stosowane, są kurtyny powietrzne, czasami nazywane barierami powietrza. Może to pomóc nie tylko w zredukowaniu strat energii, ale również zapobiec wlotowi innych środowiskowych zanieczyszczeń, takich jak dym, kurz czy owady.

Wyzwania różnych środowisk

Większość budynków przemysłowych ma kilka wyjść na zewnątrz lub przejść pomiędzy klimatyzowanymi a nieklimatyzowanymi obszarami magazynów, składów i pomieszczeń produkcyjnych. Są to obszary stwarzające problemy, ponieważ wózki widłowe, przenośniki oraz ruch pieszy wymagają, aby drzwi były otwarte przez większość czasu. Otwarte przejście umożliwia ucieczkę klimatyzowanemu powietrzu oraz ułatwia wlot zewnętrznym zanieczyszczeniom. Próbowano sobie z tym radzić na różne sposoby.

Jedno podejście zakłada użycie drzwi zbudowanych z zawieszanych pasów winylowych. Odnosząc się jednak do codziennej praktyki przemysłowej, wiele osób stwierdza, że winylowe przejścia są nieestetyczne oraz nie zapewniają efektywnej separacji różnych środowisk.

Zagrożenia

Pomimo dużej przezroczystości nowo założonych winylowych przejść, pasy szybko ulegają zadrapaniom, zabarwieniom oraz zabrudzeniom, np. w zmotoryzowanym otoczeniu. Stwarzają zagrożenie wypadkowe w przypadku dużego ruchu w samych drzwiach oraz ich rejonie. W razie występowania podmuchów wiatru po jednej stronie drzwi zostaje ograniczona ich użyteczność w zapobieganiu wpływu warunków zewnętrznych. Mogą również wymagać częstego serwisowania, ponieważ pasy często się niszczą przy operacjach wózkiem widłowym.

Kłopotów przysparzają także wejścia do chłodni i obszarów chłodzonych, gdzie stosowane są wózki widłowe. W wejściach, gdzie istnieje wzmożony ruch, fizyczne bariery, takie jak bramy automatyczne lub winylowe przejścia, są niepraktyczne i nieuchronnie spowalniają produkcję. W tym przypadku istnieje potrzeba zastosowania lepszego rozwiązania.

Lepsze rozwiązanie dla redukcji przenikania

Podejście, które zakłada stosowanie barier powietrznych, zyskuje coraz większą popularność. W tym rozwiązaniu stosowane są nagrzewnice powietrza, które kierunkują przepływ powietrza w dół oraz w poprzek otwarcia drzwi. Strumień o dużej prędkości zapobiega przenikaniu elementów środowiska zewnętrznego oraz ucieczki klimatyzowanego powietrza z wewnątrz budynku. Jest to osiągane bez żadnej wizualnej lub fizycznej przeszkody dla ruchu pieszego oraz zmotoryzowanego.

Firma Enershield Industries, której centrala mieści się w Edmonton, Alberta, jest producentem kurtyn powietrznych na rynek amerykański oraz kanadyjski. Dan Hallihan jest regionalnym menedżerem firmy. Hallihan wskazuje, że jednym z powodów największych strat energetycznych w każdym budynku są otwarte drzwi. Kurtyna Enershield Air Barriers może zapewnić do 90% uszczelnienia otwartych drzwi, nawet przy wietrze o prędkości 55 km/godz.

Hallihan uważa, że wiele budynków przemysłowych ma kilka lokalizacji, gdzie ważne jest zapobieganie infiltracji powietrza z zewnątrz do wnętrza budynku. – To nie tylko ma wpływ na temperaturę wewnątrz, ale również w niektórych przypadkach może wpłynąć na proces produkcyjny. Kiedy zewnętrzne powietrze wnika do fabryki, zwiększa się ciągłe zapotrzebowanie na pracę systemu grzania bądź chłodzenia. Montaż barier powietrznych pomaga ograniczyć cykl pracy tych systemów i w ten sposób ogranicza się zużycie tych jednostek oraz oszczędza energię.

Kurtyny powietrzne są często zaprojektowane w ten sposób, aby uruchamiały się automatycznie, kiedy drzwi fizycznie zostają otwarte oraz zatrzymują się, kiedy drzwi zostają zamknięte. Często klimatyzowane budynki magazynów mają szereg bram dla dostawców. Tam gdzie brama wyposażona jest w kurtynę powietrzną, wewnętrzne środowisko pozostaje stabilne, a produkty oraz osprzęt czuły na zmiany temperatur jest zabezpieczony. Kurtyny powietrzne są dostępne dla bram o dowolnych rozmiarach. Systemy są dostępne dla otwarć tak małych, jak okienka sprzedawców artykułów spożywczych, oraz tak dużych, jak bramy hangarów samolotów odrzutowych.

Odporność na ciężkie warunki

Standardowe modele kurtyn to typowe konstrukcje zbudowane ze spawanych i ocynkowanych profili. Producenci dostarczają również modele dla surowych oraz wilgotnych warunków. Brane są również pod uwagę obszary, w których wymagane jest częste mycie i to, że muszą być odporne na wilgoć. Innym zagadnieniem, które również jest brane pod uwagę przy doborze kurtyny, jest usytuowanie budynku względem wiatrów dominujących oraz lokalnego klimatu.

Innym dostawcą kurtyn powietrznych jest firma Mars Air Systems. Mars oferuje szeroką gamę kurtyn do bram oraz okien w praktycznie każdym rozmiarze. Betiel Abraham z firmy Mars kładzie nacisk na to, aby ich kurtyny powietrzne pomagały utrzymać komfortową temperaturę wewnątrz, tak aby produktywność pracowników wzrosła, a koszty energii zmalały. Abraham wskazuje, że poprzez zastosowanie kurtyn budynki przemysłowe oraz komercyjne mogą zyskać dodatkowe punkty w celu uzyskania odpowiednich certyfikatów energetycznych.

Grzewcze kurtyny

Dla użytkowników kurtyn w zimnym klimacie firma Mars oferuje produkty, które używają podgrzanego powietrza, aby zwiększyć komfort pracowników pracujących w rejonie otwarcia. Dostępnych jest kilka opcji grzania – elektryczne, gazowe lub parowe. Strona domowa firmy Mars zawiera kalkulator, który pomaga właścicielom określić potencjalne oszczędności wynikające z montażu kurtyn. Według Abrahama bariery mogą być zainstalowane nad każdym rodzajem bram oraz otwarć. – Wszystko może zostać dostosowane do wymagań klienta, a nasze produkty mają 5 lat gwarancji dla wszystkich systemów nieogrzewanych oraz 18 miesięcy gwarancji dla urządzeń ogrzewanych.

W czasach kiedy koszty energii stały się jednym z ważniejszych aspektów funkcjonowania firm, oszczędności oraz ulepszone warunki pracy realizowane dzięki kurtynom powietrznym mogą być bardzo istotne. Inżynierowie zaprojektowali kurtyny powietrzne tak, aby rozwiązać problemy bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym, konserwacji energii, komfortu oraz kontroli wewnętrznego środowiska. Teraz jest czas, aby właściciele przyjrzeli się bliżej tej technologii.

Artykuł pod redakcją Kamila Żarów