Które firmy MŚP odważniej sięgają po rozwiązania chmurowe?

    – Po rozwiązania chmurowe najczęściej sięgają sektory najbardziej wyedukowane w tym zakresie, a więc firmy związane z branżą internetową bądź IT – zauważa Tomasz Kozłowski, certyfikowany specjalista i trener Microsoft, zajmujący się projektami wdrożeniowymi Microsoft Dynamics CRM firmie w Bonair.

    Zdaniem naszego rozmówcy, duże zainteresowanie technologią cloud computing można zaobserwować również w przypadku przedsiębiorstw świadczących usługi profesjonalne, takich jak np. biura architektoniczne, agencje reklamowe czy kancelarie prawne, które wolą inwestować w swoją wiedzę i umiejętności niż w utrzymanie infrastruktury i pracowników IT.

    – Można tu mówić o ogólnej tendencji do outsourcowania usług widocznej szczególnie w przypadku małych przedsiębiorstw, które zamiast zatrudniać personel czy inwestować w infrastrukturę, wolą powierzyć pewne procesy zewnętrznym firmom, skupiając się strategicznych obszarach swojej działalności – wyjaśnia Tomasz Kozłowski.

    Jeśli chodzi o sektory MŚP, które wciąż z rezerwą podchodzą do rozwiązań chmurowych, przedstawiciel firmy Bonair wymienia przedsiębiorstwa produkcyjne. – Często korzystają one ze starych systemów oraz dysponują rozbudowaną infrastrukturą, którą posiadają na własność – wyjaśnia. 

    Źródło: wnp.pl