Koniec remontu pieca w KGHM

  Remont pieca zawiesinowego trwał trzy miesiące i kosztował KGHM 150 milionów złotych. Zakres przeprowadzonych prac remontowo-modernizacyjnych był największy od chwili uruchomienia Huty Miedzi Głogów II w 1978 roku.

  Postój rozpoczął się 10 maja. Najwięcej prac remontowych i modernizacyjnych pracownicy KGHM i firm remontowych wykonali w obszarze pieca zawiesinowego. Z ważniejszych zadań wpływających na technologię, koszty i warunki pracy można wymienić modernizację załadunku wsadu i zabudowę pojedynczego palnika koncentratu, zmianę sposobu przygotowania dmuchu technologicznego do procesu, zmianę chłodzenia szybu reakcyjnego, modernizację odbioru i zawrotu pyłów z procesu oraz kotła odzysknicowego. Prace remontowe objęły również pozostałe elementy ciągu technologicznego Huty Miedzi Głogów II, czyli obszar przygotowania wsadu, obszar pieca elektrycznego oraz fabrykę kwasu siarkowego.

  – Prace wymagały szczególnego zaangażowania technicznego i organizacyjnego służb remontowych, inwestycyjnych, technologicznych huty oraz firm zewnętrznych. Wszystkie zostały wykonane terminowo i w pełnym zakresie według przyjętych planów – mówi Roman Grzelczak dyrektor głogowskiej huty.

  Zgodnie z harmonogramem 25 lipca rozpoczęło się wygrzewanie pieca elektrycznego, a 28 lipca pieca zawiesinowego. W środę, 12. sierpnia, został podany koncentrat do pieca zawiesinowego, co ostatecznie zakończyło postój remontowy Huty Miedzi Głogów II.

  W czasie tego trzymiesięcznego remontu zaplanowana produkcja miedzi elektrolitycznej prowadzona była w piecach szybowych Huty Miedzi Głogów I oraz Huty Miedzi Legnica. W związku z remontem przygotowany był również odpowiedni zapas anod, który zapewnił ciągła pracę Wydziału Elektrorafinacji Głogowa II. Dzięki temu produkcja miedzi elektrolitycznej była prowadzona nieprzerwanie i pozostała na zaplanowanym poziomie.

  Źródło: www.kghm.pl