Kolejne firmy odbierają zezwolenie na działalność w ŁSSE

  Wczoraj w Muzeum Kinematografii w Łodzi Wojewoda Łódzka Jolanta Chełmińska, Tomasz Sadzyński, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Marek Pyka, wiceprezes ŁSSE, wręczyli zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w ŁSSE następującym spółkom: Mabion, United Oilfield Services, Topsil Global oraz Sevener Logistic. Od początku 2012 roku Inwestorzy w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zadeklarowali nakłady na poziomie 87 mln zł oraz stworzenie 240 nowych miejsc pracy.

  Zezwolenie nr 203

  Mabion SA – polska firma biotechnologiczna, utworzona w celu realizacji badań i wprowadzania na rynek leków biopodobnych – uzyskała zgodę na działalność w ramach w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, kompleks Konstantynów Łódzki.

  Aktualnie spółka prowadzi prace zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę. Wartość inwestycji w ŁSSE wyniesie co najmniej 30 mln zł. W nowym kompleksie naukowo-przemysłowym planowana jest produkcja dwóch leków biotechnologicznych przeciw nowotworom. Dzięki inwestycji w ŁSSE spółka będzie korzystała z ulg podatkowych sięgających kilkudziesięciu mln zł.

  Wartość inwestycji to co najmniej 30 mln zł. Pracę w nowym zakładzie znajdzie 30 nowych pracowników. Nowy kompleks jest drugą inwestycją spółki Mabion w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W 2010 roku otrzymała ona zezwolenie na stworzenie w budynku Textorial Parku w Łodzi nowoczesnego centrum badań i rozwoju. Prowadzone są w nim prace badawczo-rozwojowe nad lekami biotechnologicznymi, stosowanymi w onkologii oraz chorobach metabolicznych.

  Mabion zbuduje na terenie Łódzkiej SSE najnowszej generacji biotechnologiczny kompleks naukowo-przemysłowy, o powierzchni ok 2,7 tys. m2. Spółka planuje prowadzenie w obiekcie badań oraz produkcję szerokiego portfolio leków biotechnologicznych, w tym opartych na własnych recepturach: MabionCD20 – służącego do leczenia nowotworów krwi oraz MabionHER2, przeznaczonego do terapii raka piersi.

  Zezwolenie nr 204

  United Oilfield Services Sp. z o. o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

  Spółka United Oilfield Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność związaną z przemysłem wydobycia ropy i gazu. W ramach nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie Podstrefy Łowicz ŁSSE UOS zakupił działkę (ponad 12 ha), na której planowane jest wybudowanie bazy logistyczno-magazynowej z zapleczem administracyjnym. Będzie tam magazynowany sprzęt specjalistyczny oraz świadczone będą usługi instalowania, montażu, remontów i przeglądów urządzeń sejsmicznych, wiertniczych, urządzeń używanych do badań geofizycznych, wierceń poszukiwawczych i eksploatacyjnych oraz szczelinowania hydraulicznego. Spółka zamierza zainwestować w ŁSSE co najmniej 35 mln zł oraz zatrudnić na terenie ŁSSE co najmniej 120 pracowników.

  United Oilfield Services Sp. z o. o.  to dynamicznie rozwijająca się polska firma serwisowa (powstała w 2011 r.), oferująca pełen zakres prac związanych z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Swoje usługi oferuje w ramach trzech linii biznesowych: szczelinowanie hydrauliczne, wiertnictwo oraz badania geofizyczne (sejsmika). UOS dysponuje unikalnym w skali światowej i najnowocześniejszym w Europie sprzętem i technologią do eksploatacji złóż węglowodorów. Założyciele i kierownictwo firmy mają wieloletnie doświadczenie branżowe uzyskane w Stanach Zjednoczonych oraz wymierne osiągnięcia w rozwijaniu działalności firm obsługujących sektor gazowo – naftowy na całym świecie. Nowo zatrudnieni polscy specjaliści pracujący w UOS przeszli gruntowne szkolenia w USA. UOS podpisał i zrealizował swój pierwszy kontrakt na usługi geofizyczne w marcu br. Usługi wiercenia i szczelinowania hydraulicznego UOS zaoferuje w przyszłym roku.

  Zezwolenie nr 205

  Topsil Global otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  Spółka w Podstrefie Skierniewice ŁSSE zamierza wybudować nowy zakład produkcyjny wyspecjalizowany w przetwórstwie silikonów i elastomerów termoplastycznych. Budynek, który połączy funkcje produkcyjne i biurowe, będzie miał powierzchnię ok. 5 tys. m2 z możliwością dalszej rozbudowy. Topsil Global zamierza wydać na nową inwestycję co najmniej 10 mln zł oraz zatrudnić co najmniej 50 nowych pracowników.

  Spółka produkuje wyroby z gumy silikonowej i elastomerów termoplastycznych na zamówienie klienta. Obecnie wytwarza ponad 2.000 różnego rodzaju produktów, w tym m.in: uszczelki do okien, drzwi, AGD, węże, wyroby dla przemysłu samochodowego, smoczki, czy też uszczelki do pojazdów szynowych. Komponenty wytwarzane przez Topsil Global znaleźć można w produktach renomowanych międzynarodowych koncernów, takich jak Philips czy Bosch. Wyroby Topsil Global wykorzystywane są także w medycynie, budownictwie, motoryzacji, oświetleniu, elektronice, oraz w produktach dla niemowląt.

  Zezwolenie nr 206

  Sevener Logistic otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Podstrefa Tomaszów)

  Spółka należy do grupy ICE-FULL, dystrybutora i dostawcy wyrobów alkoholowych, w tym alkoholu wysokoprocentowego, wina, piwa oraz soków i napojów. Historia grupy sięga roku 1989. W ramach projektu inwestycyjnego, Spółka Sevener Logistic będzie prowadziła działalność magazynowo – logistyczną w oparciu o nowo wybudowany magazyn wraz z zapleczem biurowym, placami manewrowymi i parkingami. Nowe centrum logistyczne ma działać w oparciu o innowacyjny zintegrowany system magazynowy i zakłada składowanie, kompletację, co-packing i spedycję towarów z obszaru FMCG, czyli produktów szybko zbywalnych tj. artykuły spożywcze, alkohole, napoje i soki oraz kosmetyki.

  Inwestor zamierza ponieść na terenie ŁSSE wydatki w wysokości co najmniej 12 mln zł oraz zatrudnić co najmniej 40 pracowników i deklaruje, że jest to pierwszy etap docelowej inwestycji.

  Od początku 2012 roku Inwestorzy w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zadeklarowali nakłady na poziomie 87 mln zł oraz stworzenie 240 nowych miejsc pracy.