Kielecki Chemar na sprzedaż

    Ministerstwo Skarbu Państwa zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji mających siedzibę w Kielcach Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej “Chemar”. Termin składania ofert upływa drugiego września.

    Działalność spółki koncentruje się głównie na dostawie energii i gazu dla zakładów przemysłowych z branży energetycznej oraz dla innych podmiotów usytuowanych na terenie objętym infrastrukturą elektroenergetyczną i gazową. Spółka posiada koncesje na dystrybucję i obrót energią elektryczną oraz paliwami gazowymi.

    Firma w listopadzie 2011 r. uzyskała status operatora systemów dystrybucyjnych energetycznych i gazowych.

    Jest właścicielem laboratorium, które świadczy specjalistyczne usługi z zakresu badań dopuszczających produkowane wyroby. Spółka posiada Certyfikat ISO 9001: 2001. Proces restrukturyzacji spółki znajduje się w fazie końcowej.

    Kapitan zakładowy tej spółki zatrudniającej 89 osób to 12,5 mln złotych. Firma w ubiegłym roku zanotowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie nieco ponad 16,2 mln złotych. EBITDa spółki przekroczyła 2 mln złotych. Firma poniosła stratę netto na poziomie 382 tys. złotych.