Kampania informacyjna przeciw fałszerstwom

  W ostatnich dwóch dekadach problem podrabiania wyrobów znanych firm znacznie wzrósł w skali światowej. Publikowano wiele relacji o klientach oszukanych przez dostawców sfałszowanych płyt z muzyką i filmami, elektroniki domowej i markowej odzieży. Jednak o wiele większe ryzyko jest związane z przemysłowym podrabianiem takich produktów jak opony, uszczelnienia i łożyska. Wiele z tych wyrobów jest krytycznych pod względem bezpieczeństwa a ich podrobione wersje mogą stworzyć realne zagrożenie.

   

  Aby zwiększyć ogólną świadomość na ten temat World Bearing Association (WBA) (Światowe Stowarzyszenie Producentów Łożysk) uruchomiło kampanię informującą o potencjalnych niebezpieczeństwach związanych ze stosowaniem podrobionych łożysk.  

  “Nasza inicjatywa jest skierowana na zwiększenie powszechnej świadomości na temat zagrożeń związanych z falsyfikatami,” mówi James W. Griffith, prezydent WBA. “Tak więc WBA intensyfikuje swoje działania przeciw podróbkom – to oznacza z jednej strony informowanie odbiorców, ale z drugie strony także konsekwentną walkę na drodze sądowej z nieuczciwymi dostawcami przy współpracy z organami ścigania”.

  Kampania informacyjna WBA przeciw fałszerstwom dotrze do różnych grup odbiorców poprzez e-maile, banery internetowe, portale społecznościowe i stronę internetową kampanii www.stopfakebearings.com. Zainteresowani klienci mogą na tej stronie dowiedzieć się więcej o podrabianiu łożysk oraz jakie są podejmowane kroki w celu powstrzymania tego procederu.

  “Walka z fałszerstwami nie dotyczy tylko ochrony marki SKF, ale także zabezpieczenia naszych klientów i społeczeństwa przed potencjalnymi poważnymi zagrożeniami. Nabywcy są oszukiwani – płacą za oryginalny produkt, ale są im dostarczane podróbki. Uczestnictwo w kampanii WBA jest sposobem zwiększenia naszego zaangażowania w walce przeciwko tej nielegalnej działalności”, mówi Tom Johnstone, Prezydent i CEO SKF.   

  Fałszerstwa naruszają prawo do znaku towarowego. Ponieważ sfałszowane produkty wyglądają i są sprzedawane na rynku jak produkty oryginalne, zwykle do ich zidentyfikowania potrzebny jest ekspert.

  Odwiedź www.stopfakebearings.com, aby uzyskać więcej informacji.