Jedno urządzenie mobilne może zastąpić kilka PC

    Zapotrzebowanie na dokładne dane w czasie rzeczywistym i potrzeba zwiększenia szybkości inwentaryzacji w łańcuchu dostaw doprowadziły do szybkiego przyjęcia mobilnych technik komputerowych w produkcji, magazynowaniu, dystrybucji, logistyce, transporcie oraz serwisie wykonywanym w terenie. Komputery przenośne włączone do sieci przez radio, w połączeniu z technikami automatycznej identyfikacji (np. kodowanie kreskowe) zapewniają wykonanie czynności (np. wybieranie jednostki, zliczanie lokalizacji itp.) ujednolicone z jej zapisem w systemie informacyjnym.

    Podejście oparte na takim założeniu eliminuje źródła błędów, ogranicza zwłokę, zwiększa wydajność i w bardzo dużym stopniu ogranicza złożoność całego procesu biznesowego. Użytkownicy mogą zakończyć dystrybucję, produkcję i transakcje ilościowe z każdego punktu wewnątrz i na zewnątrz zakładu. Urządzenia przenośne mogą zostać przydzielone użytkownikom, ograniczając zależność od nieporęcznych PC, a jedno takie urządzenie może zastąpić kilka komputerów stacjonarnych.

    Autor: Ryszard Krawczyński, Oracle Polska