Jakimi czynnikami należy się kierować przy doborze pasa?

  Zdolność pasa napędowego do przenoszenia mocy jest ograniczona do punktu, w którym nacisk wytwarzany przez pas napędowy na powierzchnię wału nie jest już wystarczający i pas zaczyna się ślizgać.

  Dlatego najistotniejszymi aspektami doboru pasów

  napędowych płaskich są:

  – współczynnik tarcia pomiędzy pasem a wałem, zależny bezpośrednio od materiału, powierzchni, struktury i warunków pracy (zwykle zmniejsza się jego wartość w związku z panującymi warunkami i czasem pracy, o czym należy pamiętać, biorąc pod uwagę graniczną wartość współczynnika),

  – kąt opasania wału, zależny od typu i geometrii układu kinematycznego przeniesienia napędu,

  – siła nacisku pomiędzy pasem a wałami, zależna bezpośrednio od szerokości, modułu sprężystości i wstępnego wydłużenia pasa napędowego (moduł sprężystości zdeterminowany jest przez rodzaj wybranego pasa, który może zostać dostosowany do aplikacji przez zwiększenie lub zmniejszenie szerokości w pewnym zakresie).

  Autor: Michał Lubos, inżynier aplikacji w Habasit Polska