Jarosław Baranowski, Automation Engineer, Valeo Electric and Electronic Systems
Jan Kowalski, Inżynier Techniczny ds. Środków Smarnych, Mobipol
Dariusz Marcinkowski, Kierownik sprzedaży, item Polska Sp. z o.o.