Jarosław Baranowski, Automation Engineer, Valeo Electric and Electronic Systems
Jerzy Halkiewicz, Manager Regionalny na Polskę, UE Systems Europe
Jan Kowalski, Inżynier Techniczny ds. Środków Smarnych, Mobipol