Inwestycje Puław

  Zakłady Azotowe Puławy planują budowę dużego stokażu amoniaku, który podniesie efektywność i bezpieczeństwo funkcjonowania spółki. Stokaż amoniaku o pojemności 15 000 ton wraz z systemem rozładunku i załadunku cystern kolejowych i samochodowych kosztować będzie do 108,5 mln zł. Decyzję o realizacji inwestycji podejmie Walne Zgromadzenie w dniu 16 grudnia 2010r.

  Zakłady Azotowe Puławy S.A. są jednym z największych producentów amoniaku w Unii Europejskiej (5 proc. zdolności UE), a finalizowana obecnie inwestycja “tlenownia-amoniak-mocznik” jeszcze zwiększy zdolności produkcyjne i przetwórcze amoniaku.

  Chcemy stworzyć sobie przede wszystkim możliwość zakupu i magazynowania amoniaku dla podniesienia sprawności naszej działalności produkcyjnej – zaznacza odpowiedzialny za inwestycje w spółce wiceprezes Marian Rybak – Również nasza strategia zarządzania ryzykiem wymaga od nas tego rodzaju inwestycji. Dziś standardem jest posiadanie przez producentów amoniaku tego typu dużych, bezciśnieniowych stokaży amoniaku – dodaje Rybak.

  Budowa nowego stokażu pozwoli na elastyczne planowanie prac remontowych na większych odcinkach ciągów technologicznych oraz wykonywanie dużych remontów bez ograniczania produkcji. W sytuacjach postojów instalacji mocznika zbiornik pozwoli przeprowadzać typowe prace remontowe trwające nawet do 7 dni, bez potrzeby ograniczania produkcji amoniaku.

  Po zrealizowaniu tej inwestycji okresowe ograniczenia produkcji amoniaku nie spowodują zakłóceń w ruchu instalacji mocznikowych i współpracujących z nimi instalacji RSM oraz Melaminy. Nowy zbiornik stanowiłby dla nas bezpieczny bufor w przypadku ograniczeń w dostawach gazu i tlenu – zwłaszcza w okresach zimowych, gdy odstawianie i włączanie do ruchu instalacji odbywa się pod szczególnym rygorem technicznym – dodaje Wiceprezes Marian Rybak.

  Równie kluczowy jest aspekt rynkowy związany z możliwością wyeliminowania tzw. „wąskich gardeł” zakupowych w zakresie amoniaku (np. dostępność cystern i tras kolejowych, zdolności rozładunkowe, ograniczenie w ruchu wewnętrznym.

  Zbiornik wraz z układami towarzyszącymi i stacjami rozładunku/załadunku zlokalizowany będzie na niezabudowanej działce w sąsiedztwie toru kolejowego. Planowany termin ukończenia inwestycji to 31 grudnia 2012 r.