Instalacja 80-tonowego kotła w ZAK

    Dziś w Kędzierzynie zostanie zainstalowany jeden z kluczowych elementów instalacji do produkcji kwasu azotowego. Ważący 80 ton kocioł, ze względu na rozmiar, transportowano szlakiem wodnym. Skomplikowana operacja logistyczna przewozu i montażu kotła stanowi jeden z ostatnich etapów finalizacji całej inwestycji.

    Warta ponad 300 milionów złotych inwestycja ZAK S.A. ma zostać ukończona do końca roku. Montaż ogromnego osiemdziesięciotonowego kotła jest ostatnim elementem konstrukcji instalacji do produkcji kwasu azotowego. Trudna logistycznie operacja planowana jest na 27 lipca.

    Siedmiometrowy, ważący ponad 80 ton kocioł został przetransportowany do Kędzierzyna na pokładzie barki drogą rzeczną. 27 lipca zostanie przewieziony do zakładów i zamontowany w instalacji za pomocą dźwigów i innych wyspecjalizowanych maszyn. Kocioł służy do spalania amoniaku w celu otrzymania gazu nitrozowego – surowca do produkcji kwasu azotowego. Jako, że przy spalaniu amoniaku wytwarza się bardzo dużo ciepła, druga funkcja kotła to produkcja pary na potrzeby własne instalacji.

    Decyzja o realizacji inwestycji podyktowana była koniecznością dostosowania instalacji do zaostrzających się przepisów unijnych, w tym do spełnienia wymagań BAT – (Best Available Technique – Najlepsza Dostępna Technika). Nowy obiekt będzie dużo bardziej efektywny, będzie zużywał mniej surowców i jednocześnie będzie bardziej przyjazny środowisku. Ograniczona zostanie emisję CO2, NOx oraz pyłów. Dodatkowym atutem będzie, także zredukowana energochłonność całego procesu. Na realizację inwestycji ZAK S.A. otrzymał dofinansowanie w wysokości 20 mln zł w ramach puli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Głównym wykonawcą inwestycji jest czeska firma Chemoprojekt S.A.