Infor10 ERP Business (SyteLine) pomaga w modernizacji Metapol

    Firma Metalpol Węgierska Górka wybrała system Infor10 ERP Business (SyteLine) do poprawy efektywności swoich procesów. Metalpol to jedna z najstarszych firm metalurgicznych w Polsce, ciesząca się bogatą tradycją. Nowy system ERP jest głównym elementem strategii wzrostu Metalpol, która ma na celu usprawnienie procesów biznesowych i utrzymanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej na szybko rozwijającym się rynku

    ERP Business zastąpi piętnastoletnie oprogramowanie księgowe używane do tej pory w firmie. Dzięki dostosowanych do specyfiki branży funkcjonalności obsługi procesów wytwórczych, aplikacja Infor wspiera wszystkie kluczowe elementy łańcucha wartości, ze szczególnym nastawieniem na planowanie i przebieg procesu wytwórczego oraz kontrolę jakości. Trax, lokalny partner firmy Infor, będzie asystował we wdrożeniu rozwiązania w zakładzie Metalpol.   

    Metalpol wytwarza szeroką gamę produktów z żeliwa sferoidalnego i szarego dostosowanego do indywidualnych wymagań klientów. Ponad 250 pracowników będzie miało dostęp do zintegrowanego systemu zarządzania produkcją oraz finansami, wspomagających obsługę klienta w firmie. ERP Business ułatwi współdzielenie danych między działami i pracownikami przedsiębiorstwa, przyspieszając dzięki temu proces podejmowania decyzji. Aplikacja obejmuje dostosowane do branży wytwórczej procesy biznesowe, które pomogą firmie Metalpol zmodernizować zakład produkcyjny, a przy tym wzmocnić swoją pozycję jako wiodącego wytwórcy odlewów z żeliwa oraz armatury przemysłowej w Polsce i Europie Środkowej.

    Metalpol Węgierska Górka to jeden z najstarszych zakładów branży metalurgicznej w Polsce. Pierwsza huta żelaza została założona w 1838 roku. Matalpol wytwarza szeroką gamę produktów z żeliwa sferoidalnego i szarego. Firma oferuje odlewy dla branży motoryzacyjnej, sektora maszynowego, rolniczego, budownictwa i robót publicznych, górnictwa i kolejnictwa oraz armatury przemysłowej dla systemów wodno-kanalizacyjnych.

    www.metalpol.com