ILF pomoże Hitachi Zosen przy spalarni w Poznaniu

  Hitachi Zosen Inova zleciło ILF Consulting Engineers Polska prace w ramach budowy spalarni odpadów komunalnych w Poznaniu.

  Zamówienie obejmuje świadczenie usług doradztwa technicznego na etapie projektowania poznańskiej spalarni. Wartości kontraktu ILF nie ujawniono.

  Inwestycję w Poznaniu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zrealizuje spółka Sita Zielona Energia. Wartość umowy wynosi blisko 725 mln zł brutto, a obiekt ma zostać oddany do użytku w drugiej połowie 2016 r. Do budowy spalarni w Poznaniu Sita Zielona Energia – oprócz Hitachi Zosen Inova – wybrała też Hochtief.

  Kontrakt obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie spalarni oraz zaprojektowanie, sfinansowanie i wybudowanie instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych.

  Zakład ma przekształcać 210 tys. ton odpadów rocznie z Poznania i dziewięciu sąsiednich gmin. Teren ten zamieszkuje ok. 740 tys. osób. Właścicielem wybudowanej spalarni będzie miasto, a prywatny partner będzie ją eksploatował przez 25 lat.

  Sita Zielona Energia została utworzona przez spółki Sita Polska i Marguerite Waste Polska. Sita Polska jest spółką zależną Suez Environnement, która w Europie Zachodniej obsługuje 48 instalacji termicznego przekształcania odpadów o łącznym przerobie ok. 7 mln ton rocznie.

  Natomiast Marguerite Waste Polska, należy do funduszu inwestycyjnego Marguerite Fund, założonego przy wsparciu sześciu europejskich instytucji finansowych, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego i PKO BP, w celu inwestowania w kapitałochłonne projekty w sektorach energii odnawialnej oraz infrastruktury transportowej w krajach Unii Europejskiej.