Huta Łabędy inwestuje w nowe technologie

    Huta Łabędy zamierza uruchomić wydział kształtowników zimnogiętych. Umowę dotyczącą dostaw linii technologicznych podpisano z dwoma zagranicznymi firmami na początku marca tego roku. Dostawcą linii do profilowania będzie firma Vaiseuthe Gmbh, należąca do spółki Vai powiązanej z niemieckim koncernem Siemens. Z kolei włoska firma Novastilmec dostarczy linię do cięcia wzdłużnego blach.

    – Ta inwestycja jest dla nas bardzo ważna, gdyż dzięki niej pozyskamy nowy rynek zbytu- podkreśla Zenon Górniak, prezes zarządu Huty Łabędy SA. Nasze plany inwestycyjne wynikają ze strategii przyjętej na lata 2009 – 2013. Jej głównym elementem jest dywersyfikacja produkcji i uniezależnienie się od sektora górniczego, na potrzeby którego sprzedajemy prawie 96 procent. Nasza inwestycja jest odpowiedzią na spadek wydobycia w górnictwie.

    W ciągu ostatnich lat Huta Łabędy poszukiwała inwestora, który zdecydowałby się współfinansować inwestycje zmierzające w kierunku rozbudowy huty, tak by zapewnić jej pełny cykl produkcyjny.

    – Przeszliśmy etap składania ofert, ale żaden z potencjalnych inwestorów nie zapewnił środków na rozbudowę huty – dodaje prezes Górniak. – Były też próby prywatyzacji huty, ale potencjalni chętni nie spełnili oczekiwań naszego właściciela, jakim jest resort skarbu. Dlatego opracowaliśmy wspólnie z Instytutem Metalurgii Żelaza własną strategię rozwoju huty, do której przekonaliśmy naszego właściciela. Dysponujemy infrastrukturą po dawnej stalowni martenowskiej i zdecydowaliśmy się na budowę nowoczesnego wydziału kształtowników zimnogiętych.

    Kompletacja linii technologicznej, jej dostawy i montaż zajmą około jednego roku, tyle bowiem trwa cykl inwestycyjny. Nowy wydział zostałby uruchomiony w okresie 20 miesięcy. Wtedy też pojawią się pierwsze nowe produkty na rynku. Realizacja inwestycji przebiegać będzie w kilku etapach. Koszt pierwszego etapu wyniesie około 10 mln euro. Kwota ta zostanie przeznaczona m.in. na zakup urządzeń i rozbudowę hal.