Iskrobezpieczeństwo pomaga zachować kontrolę nad zbiornikami propanu
Przygotowanie do sezonu grillowania wiąże się zazwyczaj ze sprawdzeniem, czy butle z propanem są napełnione i gotowe do uruchomienia na wolnym powietrzu.
Jak unikać najczęstszych przyczyn uszkodzeń O-ringów?
Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym (pierścienie typu „O”, potocznie zwane O-ringami) są najczęściej stosowanymi uszczelnieniami w układach hydraulicznych. Jednak że pierścienie takie, wykonane z elastomerów, są niepodobne do większości elementów konstrukcyjnych napotykanych przez projektantów i inżynierów. Powodem jest to, że pierścień typu „O”, aby funkcjonować prawidłowo, musi ulec deformacji.
Zastosowanie olejów syntetycznych w sprężarkach
Czynniki środowiskowe i świadomość ograniczonej dostępności surowców to główne powody odchodzenia od sprężarek tłokowych, które wymagają dużych ilości środków smarnych i powodują zanieczyszczenie środowiska poprzez przedostawanie się olejów do powietrza.
Naprawa łożyska tocznego jako alternatywa jego wymiany
Naprawa łożysk nie jest pomysłem nowym, a jego istota nie zmieniła się znacząco na przestrzeni ostatnich lat – to jest dobra wiadomość. Naprawa uszkodzonych łożysk stała się precyzyjną dziedziną wiedzy, stopniowo doskonalona z upływem czasu dopracowaną w szczegółach.
Ocena oprogramowania i procesów umożliwia ciągły postęp
W przedsiębiorstwach zbyt często wdrożenie oprogramowania traktuje się jako koniec drogi, a nie jedynie jako milowy kamień na ścieżce prowadzącej ku ciągłemu wzrostowi wydajności. Wielu szefów d/s ruchu uważa bowiem swoją pracę za ukończoną w chwili uzyskania zgody na instalację nowego oprogramowania.
Odwadniacze w opinii użytkownika
Odwadniacze (garnki kondensacyjne) są bardzo kłopotliwe w utrzymaniu. W instalacjach występują licznie, są rozproszone i często niedostępne, a ich uszkodzenia są trudne do zdiagnozowania. Straty energii przy przepływie przez odwadniacz są zwykle niezauważalne, a to z kolei sprzyja zaniedbywaniu prawidłowej konserwacji. Niestety, zignorowanie uszkodzonego odwadniacza bywa wyjątkowo kosztowne.
Przewodnik po metodach skanowania danych
Debata poświęcona sposobom skanowania, przesiąknięta niemal religijnym fanatyzmem, konkuruje z dyskusją na temat „pecety kontra macintoshe”. W tym przypadku „rywalizują ze sobą” skanery laserowe i czytniki z układem optycznym typu linear imager (liniowy czytnik). Większość przychylnych opinii na temat skanerów laserowych wypływa z argumentu, że „jest to urządzenie laserowe, a zatem musi być lepsze”, podczas gdy obrońcy czytników wyposażonych w układ optyczny kuszą ich niezawodnością i niską ceną.
Inteligentne pompowanie z napędem bezstopniowym
Z powodu silnej konkurencji współczesny przemysł przetwórczy poszukuje nowych sposobów zwiększenia efektywności wykorzystania instalacji. Prostym, lecz często pomijanym sposobem, który może wywierać bardzo istotny wpływ na parametry procesów przemysłowych, jest zwiększenie sprawności układów pomp.
Ocena ogólnej efektywności obsługi technicznej
Czym jest ogólna efektywność obsługi technicznej (Overall Craft Effectiveness – OCE)? Jest to miara bardzo podobna do wskaźnika OEE (overall equipment effectiveness), który wskazuje ogólną efektywność wyposażenia.
PLC kontra PC w sterowaniu procesami przemysłowymi
W zakładach przemysłowych oczekuje się od sterowników programowalnych (PLC) niezawodności, stabilności i łatwości obsługi. Jednak w ostatnich latach obserwujemy inwazję w automatykę przemysłową oraz sterowanie procesami układów sterowania obsługiwanych przez komputery osobiste (PC).