Ocena oprogramowania i procesów umożliwia ciągły postęp
W przedsiębiorstwach zbyt często wdrożenie oprogramowania traktuje się jako koniec drogi, a nie jedynie jako milowy kamień na ścieżce prowadzącej ku ciągłemu wzrostowi wydajności. Wielu szefów d/s ruchu uważa bowiem swoją pracę za ukończoną w chwili uzyskania zgody na instalację nowego oprogramowania.
Odwadniacze w opinii użytkownika
Odwadniacze (garnki kondensacyjne) są bardzo kłopotliwe w utrzymaniu. W instalacjach występują licznie, są rozproszone i często niedostępne, a ich uszkodzenia są trudne do zdiagnozowania. Straty energii przy przepływie przez odwadniacz są zwykle niezauważalne, a to z kolei sprzyja zaniedbywaniu prawidłowej konserwacji. Niestety, zignorowanie uszkodzonego odwadniacza bywa wyjątkowo kosztowne.
Przewodnik po metodach skanowania danych
Debata poświęcona sposobom skanowania, przesiąknięta niemal religijnym fanatyzmem, konkuruje z dyskusją na temat „pecety kontra macintoshe”. W tym przypadku „rywalizują ze sobą” skanery laserowe i czytniki z układem optycznym typu linear imager (liniowy czytnik). Większość przychylnych opinii na temat skanerów laserowych wypływa z argumentu, że „jest to urządzenie laserowe, a zatem musi być lepsze”, podczas gdy obrońcy czytników wyposażonych w układ optyczny kuszą ich niezawodnością i niską ceną.
Inteligentne pompowanie z napędem bezstopniowym
Z powodu silnej konkurencji współczesny przemysł przetwórczy poszukuje nowych sposobów zwiększenia efektywności wykorzystania instalacji. Prostym, lecz często pomijanym sposobem, który może wywierać bardzo istotny wpływ na parametry procesów przemysłowych, jest zwiększenie sprawności układów pomp.
Ocena ogólnej efektywności obsługi technicznej
Czym jest ogólna efektywność obsługi technicznej (Overall Craft Effectiveness – OCE)? Jest to miara bardzo podobna do wskaźnika OEE (overall equipment effectiveness), który wskazuje ogólną efektywność wyposażenia.
PLC kontra PC w sterowaniu procesami przemysłowymi
W zakładach przemysłowych oczekuje się od sterowników programowalnych (PLC) niezawodności, stabilności i łatwości obsługi. Jednak w ostatnich latach obserwujemy inwazję w automatykę przemysłową oraz sterowanie procesami układów sterowania obsługiwanych przez komputery osobiste (PC).
Podstawy termografii na podczerwień
Wszelkie obiekty mające temperaturę powyżej zera absolutnego emitują energię w sposób ciągły, w formie promieniowania podczerwonego. Emitowana energia jest wykrywalna i określana ilościowo jako temperatura danego obiektu za pomocą techniki termografii na podczerwień. Oko ludzkie jest zdolne do widzenia w bardzo wąskim zakresie widma elektromagnetycznego, przy długości fali od 0,4 do 0,7 mikrona. Część widma obejmująca promieniowanie podczerwone waha się w granicach od 1 do 100 mikronów (rys. 1).
Lekcja z uszkodzenia łożyska
Kiedy następuje przedwczesne uszkodzenie łożyska pracującego w krytycznym elemencie danego urządzenia, specjalista z działu konserwacji wie, że usterka ta oznacza coś więcej niż tylko to, co widać gołym okiem. Dla niewprawnego obserwatora jest to po prostu uszkodzone łożysko. Jednak przedwczesne uszkodzenie łożyska jest sygnałem istnienia innych problemów, które – pozostawione bez działań naprawczych – spowodują powtórne wystąpienie tego samego uszkodzenia.
Uwarunkowania dotyczące oświetlenia zewnętrznego
Niezależnie od tego, czy w grę wchodzi oświetlenie elewacji biurowca, parkingu dla pracowników, placu składowego, czy masztu flagowego, oświetlenie zewnętrzne wymaga od inżynierów utrzymania ruchu stosowania się do określonych wytycznych.
Zielone dachy stwarzają alternatywę przyjazną dla środowiska
Zielony dach – zwany również ekodachem, dachem naturalnym lub dachem żywym – jest po prostu zwykłym dachem pokrytym dowolnego rodzaju materiałem roślinnym (przy czym zielony jest jednym z możliwych kolorów). Nazwa stanowi nawiązanie do podejścia przyjaznego środowisku, określanego po angielsku „green” (zielony), które stanowi z pewnością kierunek, do jakiego zmierzają sektory przemysłowe związane z architekturą, zagospodarowaniem przestrzeni oraz budownictwem.