Grupa Powen-Wafapomp ma już IFS Applications

  Grupa Powen-Wafapomp, największy w Polsce producent pomp przemysłowych, wdrożyła IFS Applications w celu wsparcia procesów produkcji w modelu projektowym, standaryzacji procesu realizacji zamówień oraz usprawnienia zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa.

  Oferta Grupy Powen-Wafapomp obejmuje bogaty asortyment produktów, w tym także produkty jednostkowe o dużej złożoności, produkowane na zamówienie. Grupa realizuje również kompleksowe projekty budowy i modernizacji infrastruktury pompowej w systemie „pod klucz”. W dwóch zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Warszawie i Zabrzu firma zatrudnia 600 osób, w tym 40 konstruktorów.

  Umowę dotyczącą zakupu i wdrożenia IFS Applications podpisano w grudniu 2009 r. Projektem objęto oba zakłady produkcyjne: w Warszawie i Zabrzu. Wdrożenie systemu umożliwiło integrację środowiska informatycznego, doprowadziło do standaryzacji procesu realizacji zamówień, ułatwiło inwentaryzację zasobów przedsiębiorstwa i usprawniło zarządzanie jego majątkiem. System ERP wspiera procesy produkcji realizowanej w modelu projektowym, zapewnia obsługę kontrolingu oraz wymusza stałą optymalizację procesów biznesowych zachodzących w firmie.

  – Wybraliśmy IFS Applications ze względu na elastyczność rozwiązania i jego dostosowanie do naszych potrzeb. Na naszą decyzję miało również wpływ doświadczenie firmy IFS we współpracy z klientami realizującymi produkcję na zamówienie. Liczymy na to, że wdrożone rozwiązanie pozwoli na usprawnienie zarządzania projektami i zwiększy efektywność działania naszej firmy – powiedział Piotr Kańtoch, Prezes Zarządu Grupy Powen-Wafapomp.

  – Cieszymy się, że nasze rozwiązanie spełnia zróżnicowane potrzeby firm specjalizujących się w produkcji mieszanej, w tym realizacji projektów na zamówienie, oraz prowadzących działalność w wielu lokalizacjach – powiedział Marcin Taranek, Prezes Zarządu IFS CEE.

  W Grupie Powen-Wafapomp SA wdrożono następujące komponenty IFS Applications: IFS Produkcja, IFS Dystrybucja, IFS Zarządzanie Projektem, IFS Remonty, IFS Finanse, IFS Zasoby Ludzkie oraz IFS Płace. Z systemu korzysta 200 użytkowników.

  www.powen.pl