Górażdże z nową instalacją

  W Cementowni Górażdże uruchomiono nową instalację do transportu i podawania paliw alternatywnych. Dzięki inwestycji wykorzystanie paliw zastępczych w nowym, zmodernizowanym w 2011 r. piecu wzrośnie o około 40 proc. Docelowo w całym zakładzie ponad 60 proc. energii będzie pozyskiwane z paliw alternatywnych, a tylko 40 proc. z węgla kamiennego. Całkowity koszt inwestycji to 25 milionów złotych.

  Nowa instalacja składa się z magazynu wraz z nowoczesną automatyczną suwnicą, nowego przenośnika taśmowo-rurowego do transportowania paliw oraz urządzenia ważąco-dozującego. Cały układ pracuje w pełnej automatyce.

  Kluczowym elementem inwestycji była rozbudowa istniejącego magazynu paliw zastępczych, w wyniku czego pojemność magazynowania paliw powiększyła się o dodatkowe 4300 m3. Pojemność magazynowania paliw alternatywnych to obecnie ponad 20 tys. m3. Inwestycja pozwoliła na dostarczanie paliw alternatywnych do obu pieców zarówno do kalcynatorów, jak i do palników głównych. Umożliwi zwiększenie ilości wykorzystywanych rozdrobnionych paliw zastępczych i tym samym ograniczenie zużycia paliwa konwencjonalnego, jakim jest węgiel.

  – Zastosowanie paliw alternatywnych wpływa na redukcję kosztów produkcji i ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska. Docelowo wykorzystanie paliw zastępczych do współspalania może osiągnąć poziom około 60 proc., co oznacza , że Cementownia Górażdże będzie zużywać około 400 tys. ton paliw alternatywnych rocznie. Obecnie zużywa 220 tys. ton (dane za 2011 r). Biorąc pod uwagę ilość i możliwości technologiczne współspalania paliw alternatywnych jesteśmy jednym z liderów w polskiej branży cementowej – wyjaśnia Andrzej Balcerek, prezes Górażdże Cement.

  Jakie paliwa alternatywne wykorzystuje Cementownia Górażdże? Są to odpady, zawierające energię, lecz nie nadające się do wykorzystania, jako surowce wtórne – głównie zużyte opony, rozdrobnione tworzywa sztuczne, odpady drzewne, odpady z przemysłu gumowego oraz tekstylia i papier. Niektóre z odpadów, np. rozdrobnione opony mają wartość energetyczną wyższą niż węgiel.

  Współspalanie paliw alternatywnych przyczynia się do obniżenia emisji dwutlenku węgla. W wyniku uruchomienia nowej instalacji emisja CO2 z paliw zmniejszy się o 10 proc. W latach 2008-2011 w Górażdże Cement dzięki współspalaniu paliw zastępczych emisja CO2 obniżyła się o ponad 420 tys. ton.

  – Redukcja emisji CO2 jest możliwa ponieważ stosowane w Górażdżach odpady zawierają biomasę, np. drewno, tkaniny oraz kauczuk, który wchodzi w skład odpadów gumowych. Biomasa w obowiązującym systemie handlu emisjami CO2 traktowana jest jako zero emisyjna – dodaje Wiesław Adamczyk, dyrektor techniczny Górażdże Cement.

  www.wnp.pl