Focast – nowe wydarzenie, nowe możliwości

    Forum odlewnicze Focast, które odbędzie się w Poznaniu w dniach 3-6 czerwca 2014 r. to nowy projekt Międzynarodowych Targów Poznańskich dedykowany odlewniom, producentom maszyn i urządzeń, dostawcom komponentów, usługodawcom oraz przedstawicielom nauki.

    Forum Odlewnicze FOCAST współorganizowane jest z Centrum Polskiego Odlewnictwa. Zakres tematyczny Forum to m.in. odlewy żeliwne, staliwne i ze stopów metali nieżelaznych, odkuwki, a także projektowanie i wytwarzanie maszyn, urządzeń i całych linii dla odlewnictwa, materiały formierskie, obróbka cieplna odlewów, piece, wspomaganie komputerowe w projektowaniu odlewów, sterowanie i technika regulacji oraz odlewy artystyczne.

    – Zwiedzającym Focast będą przedstawiciele takich branż, jak maszynowa, samochodowa, lotnicza, górnicza, konstrukcji stalowych, medyczna, energetyki i elektroniki, kolejnictwa, maszyn i urządzeń rolniczych, wodno-kanalizacyjnej – mówi Joanna Kucharska, dyrektor nowego projektu.

    Forum mają towarzyszyć spotkania matchmakingowe ułatwiające znalezienie potencjalnych partnerów biznesowych (rejestracja na międzynarodowej platformie B2Match) oraz Aleja Kooperacji – stoiska firm, które świadczą  usługi podwykonawcze w zakresie przetwórstwa metali.

    Więcej informacji na www.focast.pl