Firma Bosch Rexroth gotowa na wyzwania przyszłości

Od lewej: Sławomir Szczuplak - dyrektor produkcji Fabryki układów hamulcowych Bosch w Mirkowie k. Wrocławia, Thomas Ilkow - dyrektor generalny Bosch Rexroth, Konrad Pokutycki - prezes zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego oraz Krystyna Boczkowska - prezes zarządu Robert Bosch i reprezentantka Grupy Bosch w Polsce. Fot. Bosch

W 2017 r. firma Bosch Rexroth uzyskała znaczący wzrost sprzedaży i ilości zamówień, zarówno w ujęciu globalnym, jak i w Polsce. Wyniki za ubiegły rok oraz cele na kolejne lata przedstawił dyrektor generalny Thomas Ilkow podczas dorocznej konferencji prasowej Grupy Bosch w Polsce. Spotkanie odbyło się 28 maja w Warszawie w Klubie Polskiej Rady Biznesu.

W zeszłym roku spółka Bosch Rexroth zwiększyła swoje przychody o 12%. W tym samym okresie ilość zamówień wzrosła aż o 24%. Na ten trend oddziaływały uwarunkowania polskiego rynku, takie jak wzrost PKB, dynamiczny rozwój produkcji w obszarze maszyn i obrabiarek skrawających oraz w przemyśle samochodowym. Na tak pozytywne wyniki firmy znaczący wpływ miały zmiany strategiczne i organizacyjne, jakie firma Bosch Rexroth przechodzi od 2016 r.

Thomas Ilkow – dyrektor generalny Bosch Rexroth. Fot. Bosch

Firma Bosch Rexroth lokalnie – rozwój na polskim rynku

Ważnymi czynnikami, które przyczyniły się do wzrostu sprzedaży, były pogłębienie współpracy z siecią dystrybutorów oraz rozwój elektronicznego kanału sprzedaży eShop. Ponadto firma rozszerzyła sieć i pogłębiła kompetencje integratorów systemowych. Wymierne efekty przyniosło konsekwentne budowanie relacji z klientami końcowymi w działach utrzymania ruchu, podobnie jak rozbudowywanie działu mechatroniki czy aktywna współpraca z ośrodkami badawczo-naukowymi, takimi jak Politechnika Łódzka czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Co więcej, dzięki sprawniejszej logistyce, centralizacji oraz efektywnemu ofertowaniu wzrosła konkurencyjność firmy na polskim rynku.

W 2017 r. firma Bosch Rexroth położyła duży nacisk na promocję innowacyjnych produktów, szczególnie nowych napędów i osi elektrohydraulicznych w ramach kampanii produktowej Connected Hydraulics. Kolejnym celem firmy był rozwój kompetencji w zakresie elektroniki mobilnej z wykorzystaniem systemowego oprogramowania BODAS w maszynach samojezdnych. Bardzo istotnym obszarem działań firmy Bosch Rexroth były aktywności związane z koncepcją Przemysłu 4.0 – promowanie, edukacja i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Firma Bosch Rexroth globalnie

W 2017 r. firma Bosch Rexroth zainwestowała aż 322,5 mln euro w badania i rozwój nowych produktów. Dzięki temu rozwiązania oferowane klientom są trwałe, efektywne i najwyższej jakości. Również dzięki inwestycjom na kwotę ponad 116 mln euro firma stale umacnia swoją silną pozycję w każdym z 80 krajów, w których jest obecna. 

Bosch Rexroth stawia przede wszystkim na nowe rozwiązania technologiczne, wykorzystywanie efektu synergii zarówno na rynku, jak i w obrębie Grupy Bosch, a także na rozwój koncepcji związanych z oprogramowaniem i automatyzacją. Poza tradycyjnie już mocną pozycją w dziedzinie hydrauliki przemysłowej oraz hydrauliki mobilnej, firma Bosch Rexroth została kluczowym dostawcą rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0. Transformacja firmy przynosi efekty: Bosch Rexroth stale zwiększa swoją konkurencyjność i udział w rynku.

Nowy wizerunek firmy Bosch Rexroth

Nowe logo firmy Bosch Rexroth, zaprezentowane po raz pierwszy w kwietniu 2018 roku na targach w Hanowerze, podkreśla zakończoną sukcesem transformację firmy w liczącego się dostawcę rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0. Wizerunek marki jest wizytówką firmy. Ostatni raz firma Bosch Rexroth wprowadzała zmiany w swoim znaku graficznym w 2001 r. Nowa marka „Rexroth – A Bosch Company” symbolizuje nowoczesność, niezależność i elastyczność, a także przynależność firmy do mocnej grupy.

Kombinacja czcionek i kolorów symbolizuje istotę marki Bosch Rexroth: wprawianie w ruch. Nowy projekt logo firmy został specjalnie dostosowany do wymagań projektowych cechujących media cyfrowe. Kolor niebieski symbolizuje przemysł, a historycznie rzecz biorąc, kolor ten jest rozpoznawany jako symbol firmy Bosch Rexroth.

Fabryka Przyszłości – kluczowy projekt firmy Bosch Rexroth w 2018 r.

Firma Bosch Rexroth, będąca zarówno doświadczonym użytkownikiem, jak i dostawcą rozwiązań dla Przemysłu 4.0, opracowała koncepcję urzeczywistnienia wizji Fabryki Przyszłości. Część rewolucyjnych rozwiązań automatyki zawartych w wizji firma Bosch Rexroth oferuje już obecnie, a niektóre z nich zostaną wprowadzone na rynek już wkrótce.

W wizji Fabryki Przyszłości wszystkie sekcje i zakłady produkcyjne są ze sobą połączone, co zwiększa ich elastyczność. Użycie otwartych standardów umożliwia szybkie i łatwe skonfigurowanie systemów. Firma Bosch Rexroth oferuje lub wkrótce zacznie produkować wszystkie niezbędne elementy do urzeczywistnienia tej wizji, od technologii i komponentów po czujniki i rozwiązania systemowe.

Projekt Fabryki Przyszłości łączy trzy kluczowe elementy: inteligentną przestrzeń, mobilność i produkty sieciowe. Jest to odpowiedź na potrzeby klientów dotyczące automatyzacji, elastyczności, personalizacji i zmniejszania kosztów w ramach nowych cyfrowych modeli biznesowych.

Źródło: Bosch Rexroth