FAMUR dostarczy maszyny do Rosji

  FAMUR – producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – podpisał aneks do umowy zawartej w marcu 2012 roku z rosyjskim kontrahentem, spółką OOO Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie. W skutek rozszerzenia kontraktu, jego wartość wzrosła do 11,80 mln euro, co stanowi równowartość 50,25 mln zł (według średniego kursu NBP z dnia zawarcia aneksu do umowy).

   

  Przedmiotem umowy z rosyjskim kontrahentem jest dostawa 127 sekcji zmechanizowanych obudów ścianowych wraz z kompletem części zamiennych, narządzi oraz przyrządów.

  Maszyny i urządzenia Famuru są wysoko cenione przez rosyjskich kontrahentów, o czym świadczy wieloletnia historia naszej współpracy z tamtejszymi kopalniami. Wysoka jakość sprzętu umożliwia wydobycie węgla nawet w najcięższych warunkach górniczo-geologicznych, które występują w wielu rejonach Rosji. Jesteśmy przekonani, że sprzęt najnowszej generacji, który oferujemy przyczyni się znacząco nie tylko do zwiększenia efektywności wydobycia, ale zarazem do poprawy bezpieczeństwa pracy górników przebywających w ekstremalnie trudnych warunkach. FAMUR intensyfikuje działania eksportowe nie tylko przez kontynuację długotrwałej współpracy, ale także przez tworzenie oddziałów na najbardziej perspektywicznych rynkach. Posiadamy już przedstawicielstwa w Rosji, Indiach i na Ukrainie, co umożliwia nam utrzymywanie bliskich relacji z potencjalnymi klientami – powiedział Ireneusz Tomecki, wiceprezes Zarządu FAMUR.

  Obudowy ścianowe stanowią mocny element kompleksowej oferty Famuru dla górnictwa. Od wielu lat do Famuru należy wiodący w świecie producent zmechanizowanych obudów ścianowych, dostarczanych w ramach kompletnych systemów wydobywczych dla górnictwa – FAZOS. Ponadto, w maju 2012 roku FAMUR przejął Zakład Maszyn Górniczych Glinik, który posiada w ofercie obudowy zawałowe, podsadzkowe i obudowy skrzyżowania, a także przenośniki zgrzebłowe ścianowe i podścianowe, kruszarki węglowe oraz inne maszyny dla przemysłu wydobywczego.

  W pierwszym półroczu 2012 FAMUR zawarł już szereg kontraktów z zagranicznymi kontrahentami. W styczniu FAMUR poinformował o podpisaniu umów z New World Resources o łącznej wartości 59 mln zł. Największa z nich – na kwotę 52 mln zł – dotyczyła dostawy zmechanizowanych obudów ścianowych FAZOS do spółki zależnej NWR – czeskiej OKD. Ponadto, w marcu 2012 FAMUR zawarł kontrakt na dostawę kompleksu ścianowego wraz z finansowaniem do meksykańskiej spółki Minera Del Norte S.A. de C.V. Wartość umowy wynosi 24,96 mln USD, co stanowi równowartość 78 mln PLN (według kursu z dnia zawarcia umowy).

  FAMUR osiągnął w I kwartale 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 321,5 mln zł, czyli o 60% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Grupa odnotowała zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 52,7 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 104% w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2011 roku, natomiast zysk operacyjny wzrósł o 99% do 67,2 mln zł.