Energa: blisko 21 mld zł inwestycji do 2021 roku

  Energa zakłada ponad 10 proc. średnioroczny wzrostu skonsolidowanej EBITDA do 2020 roku i przewiduje blisko 21 mld zł na inwestycje w latach 2013-2020- wynika z komunikatu spółki o aktualizacji Strategii rozwoju wraz z Wieloletnim Planem Inwestycji Strategicznych.

  Dokument został przyjęty przez zarząd oraz pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą spółki.

  Program Inwestycyjny Grupy Energa na lata 2013-2021 przewiduje, że całkowite nakłady wyniosą około 21 mld zł, z przeznaczeniem około 12,5 mld zł na inwestycje w segmencie dystrybucji , a pozostałej kwoty na inwestycje w elektrownie konwencjonalne i gazowe, CHP, OZE i inne.

  Energa poinformowała, że realizacja strategii powinna przyczynić się do osiągnięcia przez grupę do 2020 roku m.in. ponad 10 proc. średniorocznego wzrostu skonsolidowanej EBITDA, przy czym 80 proc. EBITDA pochodzić będzie z działalności istniejącej, a 20 proc. z nowych projektów.

  Energa zakłada utrzymywanie bezpiecznego i konserwatywnego poziomu wskaźników finansowych, w tym „dług netto/EBITDA” nie większego niż 2,5 oraz ograniczenie nakładów na pojedynczy projekt do kwoty nieprzekraczającej rocznej wartości EBITDA grupy.

  Spółka, także w perspektywie do 2020 roku, zapowiada konsekwentne działania w celu redukcji wskaźnika SAIDI (tj. przeciętnego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażonego w minutach na jednego odbiorcę w ciągu roku), zgodnie z pierwotnymi założeniami strategicznymi, do poziomu 190 minut na odbiorcę rocznie, a wskaźnika SAIFI (tj. przeciętnej częstości przerw długich i bardzo długich) o ok. 65 proc. do 1,9 przerw na odbiorcę rocznie.

  Energa planuje ponadto osiągnięcie spadku emisyjności CO2 z 0,72 Mg/MWh w 2012 roku do mniej niż 0,40 Mg/MWh w 2022 roku oraz wzrost mocy przyłączeniowej OZE z obecnych 1,6 GW do 6 GW. , a także dalsze obniżenia całkowitego wskaźnika strat w dystrybucji.