ELESA+GANTER – wibroizolatory

  ELESA+GANTER wprowadziła do swojej oferty produkcyjnej elementy z gumową podkładką redukującą przenoszenie drgań i wibracji – wibroizolatory.

  Elementy te mogą być stosowane przy maszynach i urządzeniach, zarówno do izolowania generowanych przez nie wibracji, jak i wpływu niekorzystnych drgań z zewnątrz.

  Zjawiska wibracji, uderzeń i hałasu mogą wpływać negatywnie zarówno na prawidłowość pracy maszyn, ich trwałość, jak i zdrowie osób je obsługujących. Elementy antywibracyjne mają za zadanie zmniejszenie tych zjawisk poprzez minimalizację amplitudy powstających w ich trakcie drgań.

  Dla prawidłowego doboru wibroizolatora niezbędne jest określenie podstawowych parametrów zwalczanego rodzaju zakłóceń (wibracji, uderzeń, hałasu) i wymaganego minimalnego stopnia ich wytłumienia.

  Do parametrów tych należą:

  • częstotliwość zakłóceń, wynikająca zazwyczaj z częstotliwości obrotowej elementów wirujących (silnika, wału napędowego, wentylatora) – wyrażana w [Hz] lub [obr/min],
  • obciążenie pojedynczego elementu izolacyjnego, wynikające z podziału masy urządzenia na ilość elementów izolujących – wyrażana w [N],
  • wymagany stopień wytłumienia – wyrażany w [%].

  www.elesa-ganter.pl