Elektrownia Bełchatów pracuje pełną mocą – powyżej 5 tys. MW

    Elektrownia Bełchatów, największa konwencjonalna elektrownia w Europie po raz pierwszy przekroczyła moc 5000 MW – osiągając 5053 MW.

    W bełchatowskim oddziale PGE GiEK 4 sierpnia br. o godzinie 11.17, pracowało 13 bloków, łącznie z przygotowywanym do oddania największym i najnowocześniejszym w kraju blokiem 858 MW.

    Moc znamionowa wszystkich bloków bełchatowskiej elektrowni w roku bieżącym wyniesie łącznie 5354 MW, a po przeprowadzeniu modernizacji bloków 7-12 zostanie ona powiększona o dalsze 120 MW i w 2015 roku – osiągnie łączną moc 5474 MW.