Ecol ze Złotym Godłem QI 2012

    28 września 2012 Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2012 odbywającego się pod patronatem: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000, jednogłośną decyzją przyznała firmie Ecol Sp. z o.o., Rybnik  tytuł Laureata i złote Godło QI 2012 w kategorii  QI Services – usługi najwyższej jakości za usługę: „Kompleksowego serwisu olejowo-smarowniczego w trybie outsourcingu”.

    Warte podkreślenia jest to, iż nagrodzona usługa to pierwsza w polskim przemyśle udana próba zastąpienia tradycyjnej gospodarki smarowniczej przedsiębiorstwa przez zewnętrzny wyspecjalizowany serwis smarowniczy.