EC Electronics – VibTransmitter 1002D

    Nowy jednokanałowy moduł monitorowania drgań zawiera dwucyfrowy wyświetlacz LED (który zastąpił linijkę świetlną wskazującą poziom drgań). Sygnał drgań z czujnika ICP próbkowany jest z częstotliwością 40 kHz. VibTransmitter 1002D ma dwa wyjścia przekaźnikowe, uruchamiane w przypadku przekroczenia ustawionych progów alarmowych (konfi- guracja alarmów za pomocą trzech klawiszy na przednim panelu). VibTransmitter 1002D może być wykorzystany do ciągłego monitorowania maszyn i urządzeń pomocniczych (np. wentylatorów, pomp, sprężarek).

    Można wybierać, jaka estymata sygnału drgań będzie obliczana do celów monitoringu: wartość szczytowa (Peak) czy skuteczna (RMS). Procedury autodiagnostyki toru pomiarowego i pętli prądowej gwarantują niezawodność działania. Wbudowane zestawy filtrów górno- i dolnoprzepustowych zapewniają wybór pasma częstotliwości zgodnie z normami diagnostycznymi. Urządzenie łatwo zintegrować ze sterownikiem PLC/DCS przez wyjście prądowe 4-20 mA, a dodatkowe wyjście AC 10Vpp (bezpośredni skondycjonowany sygnał z czujnika drgań) umożliwia wykonywanie pełnej diagnostyki (analiza widma) za pomocą przenośnego analizatora drgań.

    www.vibx.pl