Zarządzanie projektem rozbudowy zakładu
Producenci rozbudowujący swoje zakłady muszą sprostać wyzwaniu, jakim w dzisiejszej dynamicznej i konkurencyjnej rzeczywistości produkcyjnej jest dotrzymanie harmonogramu projektu. Czas to pieniądz, a od sprawnej organizacji oraz...
Ocena całkowitej wydajności zawodowej
Ogólna efektywność służb utrzymania ruchu w aspekcie światowym znajduje się w ciągłym stadium definiowania, ponieważ idea OCE (ang. Overall Craft Effectiveness – dosł.: ogólna efektywność kwalifikacji, umiejętności i możliwości należytego wykonywania prac technicznych) jest dość nowa. Większość opracowań oparta jest na rzeczywistych doświadczeniach pracowników instytutu MEI (Maintenance Excellence Institute) i członków stowarzyszonych.
Co oznacza „M” w skrócie TPM?
Pracując z wyrafinowanymi klientami, angażującymi mnie do pomocy we wdrożeniu TPM, widzę, że ten sam skrót stosowany w odniesieniu do metody, która ma się przyczynić do wprowadzenia zmian w organizacji – przywoływany jest w wielu różnych znaczeniach. Pytam więc: Co oznacza „M” w twoim TPM?
Utrzymanie ruchu w dobre ręce oddam
Outsider-resource-using, w skrócie outsourcing, czyli wykorzystanie zasobów zewnętrznych, staje się coraz popularniejsze. Wiele zalet tego rozwiązania wskazuje na to, że wartość rynku usług zewnętrznych, również w dziedzinie utrzymania ruchu, będzie w następnych latach dynamicznie wzrastać. Wymierne korzyści z outsourcingu mogą być również udziałem naszego przedsiębiorstwa.
Prognozowanie popytu w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Seminarium „Prognozowanie popytu w zarządzaniu łańcuchem dostaw” otwiera cykl merytorycznych warsztatów dla praktyków zagadnień SCM
Wsparcie metodyki RAMS w systemach klasy CMMS
Zarządzanie konserwacjami i utrzymaniem jest procesem mającym na celu stałą poprawę jakości działania i utrzymania maszyn. Wykorzystuje się do tego celu szereg wskaźników, które pozwalają podjąć właściwe działania służące zapewnieniu odpowiedniej efektywności.
II Konferencja Użytkowników Proficy – relacja
6 i 7 listopada w Żelechowie oraz Radzyniu Podlaskim odbyła się zorganizowana przez VIX Automation przy współudziale GE Intelligent Platforms oraz Spółdzielczej Mleczarni Spomlek, II Konferencja Użytkowników Proficy. Spotkanie odbywające się w Pałacu Żelechów...
Ogólnoświatowe badanie branży IT dowodzi, że utrata danych i przestoje powodują straty przekraczające 1,7...
Ilość traconych danych wzrosła o 400%, a firmy nie czują się przygotowane na nową erę narzędzi mobilnych, chmury i wielkich zbiorów danych. NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY RAPORTU Utrata...
Analiza zwrotu z inwestycji w systemy klasy CMMS
Wiele polskich przedsiębiorstw planuje wdrożenie systemów klasy CMMS (ang. Computer Maintenance Management System), analizuje potencjalne korzyści wynikające z ich wprowadzenia, a tym samym stara się określić ROI (ang. Return on Investment – zwrot z inwestycji) dla projektu informatyzacji procesów związanych z utrzymaniem ruchu.
Success-driven manufacturing, czyli czym jest sukces w rozumieniu firm produkcyjnych
Sukces dla firm produkcyjnych może oznaczać wiele rzeczy. W zależności od tego, jak jego osiągnięcie jest komunikowane pracownikom, mogą oni odczuwać z jego powodu satysfakcję lub...