Nie obcinać kosztów kapitałowych!
Stare przysłowie mówi „Uważaj o co prosisz, bo możesz to dostać”. Rozważmy przykład jakże często spotykanego zjawiska nacisku na redukcję wydatków kapitałowych. Przychodzi polecenie z góry: „W tym roku musimy obniżyć koszty kapitałowe o 15%”.
Czy właściwie rozumiemy znak CE?
Z rozmów z przeciętnymi nabywcami i użytkownikami wyrobów przemysłowych wynika, że ich wiedza na temat znaku CE jest stereotypowa i raczej nieugruntowana.
Gospodarka odpadami przemysłowymi
Produkcja odpadów jest nieodłączną cechą aktywności gospodarczej człowieka, a ich zagospodarowanie problemem wszystkich społeczeństw. Gosdpodarka odpadami przemysłowymi jako substancjami ścisłego zarachowania wymaga szczególnej uwagi i przez to podlega dodatkowej kontroli państwowej. Jak wygląda sytuacja producentów i odbiorców odpadów przemysłowych w Polsce?
Wdrożenie RCM – planowanie bez niespodzianek
Zaplanowanie udanego projektu RCM (Reliability Centered Maintenance − kompleksowa optymalizacja utrzymania ruchu, metoda konserwacji ukierunkowana na niezawodność) wymaga odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jaki cel chcemy osiągnąć? 2. Jakich zasobów (siły roboczej, materiałów, narzędzi, zaangażowania pracowników) będziemy potrzebować? 3. Jak będziemy zdobywać i przechowywać te zasoby? 4. Z jakimi niebezpieczeństwami musimy się liczyć (takimi jak kolizja kompetencji, niedostępność zasobów, spadek zaangażowania personelu, utrata praw własności)?
Siemens i thinkstep wprowadzają na rynek nowe oprogramowanie wspomagające gospodarkę materiałową
Firmy Siemens i thinkstep (spółka znana wcześniej pod nazwą PE International) przedstawiły nowe, zintegrowane rozwiązanie do prowadzenia gospodarki materiałowej, które usprawnia proces zarządzania cyklem...
Kompleksowy serwis olejowy
Zarządzanie gospodarką smarno-olejową przedsiębiorstwa obejmuje uzupełnianie i regularną wymianę olejów i smarów oraz szeroki wachlarz innych czynności, przynoszących wymierne korzyści z tytułu poprawy dyspozycyjności parku maszynowego i eliminacji awarii. Kompleksowy serwis olejowy jest nieodzowną częścią systemu eksploatacji maszyn i urządzeń, efektywnie wspomagającą utrzymanie ich w ruchu.
Prognozowanie popytu w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Seminarium „Prognozowanie popytu w zarządzaniu łańcuchem dostaw” otwiera cykl merytorycznych warsztatów dla praktyków zagadnień SCM
Kieruj z głową
Dobre przywództwo jest istotnym elementem sukcesu każdej firmy. Jak wskazują dane pochodzące z badań benchmarkingowych, statystycznej analizy współzależności oraz innych analiz, charakter przywództwa ma zasadniczy wpływ na sukces przedsiębiorstwa we wdrażaniu tzw. dobrych praktyk.
Jak polskie firmy zarządzają talentami?
Niemal 40 procent przedstawicieli polskich firm nie korzysta z zarządzania talentami w swoich organizacjach – wynika z badania przeprowadzonego przez firmy GAVDI Polska i Controlling Partner. Przekonanie, że sukces przedsiębiorstwa zależy od kapitału intelektualnego pracowników staje się coraz bardziej powszechne, jednak poziom zastosowania go w praktyce jest nadal niewystarczający. Według co trzeciego badanego zarządzanie talentami może mieć pozytywne przełożenie na ogólną kondycję firmy, lecz tylko dwa procent dostrzega w jego wdrożeniu możliwość poprawy sytuacji finansowej organizacji.
Focused Improvement
W czerwcowym numerze I&UR przedstawiony został ogólny zarys programu Total Productive Maintenance (TPM), który, bazując na eliminowaniu marnotrawstwa dzięki pomysłom pracowników, prowadzi do znacznego zwiększenia wydajności parku maszynowego. W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia, w którym dział utrzymania ruchu, „gasząc pożary”, utrzymuje park maszynowy w wystarczająco dobrej kondycji, aby zapewnić ciągłość produkcji, TPM dąży do osiągnięcia ZERO usterek maszyn, ZERO powstawania wad oraz ZERO wypadków przy pracy.