Metoda 5W: wykorzystywanie metod dodatkowych w analizie przyczyny pierwotnej
Wykorzystywanie samej tylko metody “5why” (5 x dlaczego) może dawać inżynierom niepełny obraz przyczyny pierwotnej, dlatego też w rozwiązywaniu problemu oraz zapobieganiu jego nawrotom...
Legendy o zarządzaniu Utrzymaniem Ruchu
Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu w zakładach przemysłowych owiane jest wieloma mitami i legendami, częścią z nich zajmiemy się w tym artykule. Może się okazać, że niektóre z nich, niestety, opisują sposób funkcjonowania Państwa zakładu.
Budowa specjalnych urządzeń z punktu widzenia dostawcy
Nazywam to efektem wzrostu. Małe i duże przedsiębiorstwa miewają problemy finansowe, nieuchronnie kończące się bankructwem. Dla mnie jako dostawcy urządzeń automatyki firmy budujące specjalne urządzenia są najważniejszymi klientami, o których staram się troszczyć jak najlepiej. Jeśli popadają w kłopoty, moja firma ponosi konsekwencje, czyli straty finansowe wynikające z niezapłaconych należności oraz utrata ważnego klienta.
Jak usprawnić pracę zakładu produkcyjnego i przyspieszyć czas wprowadzenia nowego produktu na rynek?
Wprowadzenie na rynek nowego produktu jest złożonym procesem i wymaga wielu działań. Większość z tych wprowadzanych na rynek umiera już w pierwszej fazie cyklu...
Planned Maintenance
W poprzednich artykułach publikowanych na łamach magazynu I&UR przedstawiliśmy ogólne zarysy Total Productive Maintenance – filozofii zarządzania, czyniącej wszystkich pracowników przedsiębiorstwa odpowiedzialnymi za utrzymanie maszyn w ciągłej dostępności. Omówione zostały również dwa filary programu – Focused Improvement, który jest zestawem narzędzi umożliwiającym redukcję strat związanych z eksploatacją maszyn, oraz Autonomous Maintenance, program systematycznie integrujący dział produkcji w utrzymanie ruchu.
Rekrutacja,
 czyli jak szukać dobrych pracowników
Luka kompetencyjna na rynku rośnie. Wakaty pojawiają się na każdym szczeblu, w każdej branży. Skuteczne pozyskiwanie na rynku osób o wysokim zaangażowaniu i kluczowych umiejętnościach stało się...
Dobry projekt minimalizuje ryzyko
Przestrzeganie wytycznych i stosowanie najlepszych praktyk projektowych może efektywnie pomóc w ograniczeniu ryzyka jakie pojawia się w przedsiębiorstwach biotechnologicznych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, w obliczu braku informacji o profilu zapotrzebowania na produkty oraz obciążeniu linii technologicznych.
Jak polskie firmy zarządzają talentami?
Niemal 40 procent przedstawicieli polskich firm nie korzysta z zarządzania talentami w swoich organizacjach – wynika z badania przeprowadzonego przez firmy GAVDI Polska i Controlling Partner. Przekonanie, że sukces przedsiębiorstwa zależy od kapitału intelektualnego pracowników staje się coraz bardziej powszechne, jednak poziom zastosowania go w praktyce jest nadal niewystarczający. Według co trzeciego badanego zarządzanie talentami może mieć pozytywne przełożenie na ogólną kondycję firmy, lecz tylko dwa procent dostrzega w jego wdrożeniu możliwość poprawy sytuacji finansowej organizacji.
Praktyki stosowane w UR
Od efektywności praktyk stosowanych w UR, mających wpływ na zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego maszyn i urządzeń, zależy wydajność i koszt produkcji, jakość wytwarzanych produktów, konkurencyjność przedsiębiorstwa, a także bezpieczeństwo pracy.
6 kroków, jak się przygotować i czego oczekiwać od rewolucji Przemysłu 4.0
Czwarta rewolucja przemysłowa - Przemysł 4.0 - zmieni sposób wytwarzania produktów. Również postępujące zmiany społeczne, technologiczne i środowiskowe mają wielki wpływ na produkcję masową i dostosowywanie jej do potrzeb klienta. Firmy, które chcą odnieść korzyści z rewolucji Przemysłu 4.0, powinny zacząć od sześciu podstawowych kroków omówionych pokrótce w tym tekście.