Wymagania BHP przy pracy z wózkami widłowymi
Przepisy są jednoznaczne i dokładnie określają sposób transportowania przedmiotów oraz ich ciężar.
Gospodarka smarownicza – zalety outsourcingu
Przekazanie zadań związanych ze smarowaniem wyspecjalizowanej firmie może przynieść wymierne korzyści finansowe. Na takie rozwiązania decyduje się coraz więcej zakładów przemysłowych. Jakość środków smarnych ma...
Zasady popytu i podaży a rynek pracy
Przyznam się Państwu do czegoś – w koledżu przysypiałem na prawie wszystkich wykładach ze Wstępu do ekonomii. Na swoją obronę powiem tyle, że sala wykładowa...
Rośnie zainteresowanie systemami ERP, MES, PLM i APS
- W 2014 roku zaobserwowaliśmy powolny i ostrożny wzrost na rynku IT - zauważa Piotr Michalak, prezes Polish Consulting Company. ...
Redukcja kosztów dzięki innowacjom
Jednym z sygnałów nawołujących do działania w przedsiębiorstwach, które chcą być konkurencyjne na coraz bardziej zatłoczonych rynkach, jest innowacyjność. Polega ona na rozwijaniu lub wejściu w posiadanie najnowszej zaawansowanej technologii, nowoczesnego unikatowego produktu lub procesu, co pozwoli na wprowadzanie zmian, a w konsekwencji zdobycie odpowiedniej przewagi nad konkurencją.
Wzrost wartości pracowników
Wyobraźmy sobie, że uczestniczymy w zebraniu zarządu dużego przedsiębiorstwa, w trakcie którego dyrektor generalny ogłasza konieczność zamknięcia jednego z zakładów, w który zainwestowano setki milionów dolarów. I oto pierwsze pytanie: jakie wrażenie robi na nas informacja o zamknięciu fabryki?
W jakie rozwiązania IT inwestuje i będzie inwestował polski przemysł?
Rozmowa z Marylą Pawlik, dyrektor ds. sprzedaży w BPSC S.A. Jakie tendencje dominowały na polskim rynku teleinformatycznym w 2015 r., na jakie rozwiązania informatyczne było...
Akademia Maintechu – Przesłanki i zagrożenia outsourcingu działu utrzymania ruchu
Outsourcing, mimo że w teorii zarządzania nadal zaliczany jest do tzw. nowoczesnych metod i technik zarządzania, jest obecnie zjawiskiem powszechnie występującym w przedsiębiorstwach polskich i światowych. Można powiedzieć, że aktualnie jest to jedna z najczęściej stosowanych metod organizatorskich, a „Harvard Business Review” określił wręcz outsourcing jako największe odkrycie ostatnich 75 lat w biznesie. Potwierdzeniem tego faktu są chociażby badania naukowe, które donoszą, że w Polsce outsourcing stosuje od 40 do 90 procent przedsiębiorstw, a na Zachodzie wartość usług outsourcingowych rocznie przekracza 27 mld USD w Europie Zachodniej i aż ponad 300 mld USD w Stanach Zjednoczonych.
Wdrożenie TPM – TPM Series
W poprzednich artykułach publikowanych w I&UR przedstawiliśmy ogólne zarysy Total Productive Maintenance – filozofii czyniącej wszystkich pracowników odpowiedzialnymi za utrzymanie maszyn w idealnej kondycji. Omówione zostały również trzy główne filary programu – Focused Improvement, który jest zestawem narzędzi umożliwiającym redukcję strat, Autonomous Maintenance – systematycznie włączający dział produkcji w obowiązki przy utrzymaniu ruchu, oraz Planned Maintenance – sposób na efektywne zoorganizowanie samego działu utrzymania ruchu. W tym ostatnim już artykule omówimy program wdrożenia TPM w przedsiębiorstwie.
Większe bezpieczeństwo żywności i osób
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności obowiązujące w branży spożywczej nałożyły pewne ograniczenia w stosowaniu oznakowań zgodnych z zasadami lean management oraz dotyczących bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych. Zmniejszenie...