Gospodarka smarownicza – zalety outsourcingu

Przekazanie zadań związanych ze smarowaniem wyspecjalizowanej firmie może przynieść wymierne korzyści finansowe. Na takie rozwiązania decyduje się coraz więcej zakładów przemysłowych. Jakość środków smarnych ma...

Elastyczny QMS

W doniesieniach prasowych można znaleźć informacje o milionach dolarów, które zyskały firmy po wdrożeniu systemów zarządzania jakością, takich jak Lean czy Six Sigma. Jeśli twoja firma zatrudnia mniej niż 2 lub 3 tys. pracowników, pewnie zastanawiałeś się, czy te same narzędzia mogłyby przynieść podobne efekty w twojej firmie? Odpowiedź brzmi tak, ale...

Od pomysłu do przemysłu

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych (B+R) budzi sporo kontrowersji. Wielu przedsiębiorców nie decyduje się na ich realizację, argumentując, że ich firma jest niewielka, za mało innowacyjna lub że prace B+R trudno przełożyć na korzyści biznesowe. Z drugiej strony, nie brak przykładów przedsiębiorstw, które podjęły się realizacji projektów B+R, wdrożyły ich wyniki i w konsekwencji poprawiły swoją pozycję konkurencyjną na rynku.

Zapewnienie większego bezpieczeństwa IT w branży przemysłowej

Nasze potrzeby i zdolności do dzielenia się informacją z innymi wzrastają wykładniczo. Od handlu elektronicznego zaczynając, a na komunikacji z systemem zaopatrzenia oraz z innymi partnerami kończąc – nasza własność intelektualna jest bardziej eksponowana, równocześnie stając się w coraz większym stopniu podstawą naszej przewagi nad konkurencją.

Doskonalenie zarządzania cyklem życia zasobów, czyli cyfrowa fabryka

Aktywa operacyjne to nie tylko fizyczne wyposażenie widoczne podczas wizyty w zakładzie. Za fasadą maszyn i urządzeń kryją się zasoby ludzkie i informacyjne o kluczowym znaczeniu, a ich rozwój musi być zsynchronizowany z rozbudową wyposażenia na etapie projektowania, realizacji i rozruchu. W ten sposób można osiągnąć cele związane z szybkim uzyskaniem gotowości operacyjnej.

Najlepsze praktyki w produkcji

Zgodnie z definicją synergii, efekt działania całości jest większy niż poszczególnych czynników. Ta definicja nie zawsze jednak sprawdza się w zagadnieniach produkcji. Każdy etap procesu produkcyjnego został tak zaprojektowany, by w efekcie powstawał kompletny produkt końcowy, przy czym zasada ta dotyczy zarówno produkcji dyskretnej, jak i wsadowej oraz procesowej. Proces wytworzenia produktu składa się z wielu etapów. Aby pomóc w usprawnieniu niektórych z nich, prezentujemy najlepsze praktyki i rozwiązania, które sprawdziły się w sektorze produkcji.

Chcesz ulepszyć produkcję? Wypróbuj MBWA

W branży produkcyjnej nie ma nic stałego – to nieustająca pogoń za ciągłym rozwojem. Nawet jeśli produkcja jest rentowna, nikt nie ośmiela się sugerować, że nie ma nic do poprawy. Przedsiębiorcy ciągle szukają choćby drobnych elementów, które pozwolą zaoszczędzić w procesie produkcyjnym parę groszy lub cennych minut.W branży produkcyjnej nie ma nic stałego – to nieustająca pogoń za ciągłym rozwojem. Nawet jeśli produkcja jest rentowna, nikt nie ośmiela się sugerować, że nie ma nic do poprawy. Przedsiębiorcy ciągle szukają choćby drobnych elementów, które pozwolą zaoszczędzić w procesie produkcyjnym parę groszy lub cennych minut.

Bezpieczeństwo pracy przy maszynach, czyli jak zapobiec wypadkom

Pracujące maszyny mogą być zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników, dlatego muszą oni być odpowiednio i kompleksowo wyszkoleni oraz świadomi tego, jak działają obsługiwane przez nich urządzenia.

Outsourcing gospodarki smarnej

Outsourcing obejmuje korzystanie z zasobów zewnętrznych, dzięki czemu zyskuje się możli-wość koncentrowania procesów zarządczych na najważniejszych celach firmy. Coraz częściej outsourcing obejmuje gospodarkę smarną w fabrykach....

Sztuka konstruowania właściwych wynalazków

Postępy w pracach naukowo-badawczych (R&D) to nie tylko zasługa komputerów, ale przede wszystkim konsekwencja dobrej komunikacji z użytkownikami dotychczasowych rozwiązań