Wiadomo kto tu jest szefem, czyli polski styl zarządzania

Jak rozmawia się w polskich firmach? Jak wyglądają relacje między pracownikami a kadrą zarządzającą? Spójrzmy na organizację polskich przedsiębiorstw. Po remoncie lakierni w jednej z...

Produkcja dostosowana do wielkości popytu

W dzisiejszych czasach producenci mają znacznie większy wgląd w korporacyjny projekt ekorozwoju niż kiedykolwiek wcześniej. W produkcji nastawionej na ekologię poszukiwane są rozwiązania i sposoby odpowiedniego planowania strategicznego, redukcji odpadów i energii, które mają zapewnić wzrost wyniku finansowego.

Odpady przemysłowe

Odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć oraz do których pozbycia się jest obowiązany. Kim jest zatem wytwórca odpadów...

Siemens i thinkstep wprowadzają na rynek nowe oprogramowanie wspomagające gospodarkę materiałową

Firmy Siemens i thinkstep (spółka znana wcześniej pod nazwą PE International) przedstawiły nowe, zintegrowane rozwiązanie do prowadzenia gospodarki materiałowej, które usprawnia proces zarządzania cyklem...

Koniec ERP?

Ubiegłe dwa dziesięciolecia przyniosły wiele zmian. Najlepszym tego przykładem może być szybki rozwój technologii, narodziny Internetu i globalizacja biznesu. Miało to...

Gospodarka narzędziowa i utrzymanie porządku w systemie magazynowym

Większość firm produkcyjnych ma własne magazyny części zamiennych i narzędziownie. Często są one ze sobą połączone. Aby zapewnić porządek w stanach magazynowych, konieczne jest wdrożenie odpowiedniego...

Badanie rynku: Strategie UR w małych i średnich przedsiębiorstwach

Przedstawiamy najważniejsze wnioski z badania dotyczącego strategii utrzymania ruchu stosowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach, przeprowadzonego wśród czytelników magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

Inżynierowie na rynku pracy

Od rozszerzenia Unii Europejskiej Polska coraz częściej postrzegana jest jako atrakcyjne miejsce prowadzenia działalności dla wielu zachodnich koncernów, w tym szczególnie działających w branży produkcyjnej. Firmy coraz chętniej otwierają w Polsce swoje zakłady przemysłowe, jak również centra inżynieryjne i finansowo-księgowe (TRW, Global e-Business Operations, ACS, Delphi, MAN, Volvo).

Nowa Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – wybrane zagadnienia

29 grudnia 2009 r. wejdzie w życie nowa Dyrektywa Maszynowa (MD) pod numerem 2006/42/WE, którą państwa członkowskie UE powinny wdrożyć do praw krajowych nie później niż do 29 czerwca 2008 r. To istotne daty, ponieważ nie przewiduje się okresu przejściowego implementacji, wobec czego producenci i dostawcy maszyn powinni być świadomi wymagań nowej dyrektywy i przygotowani, by im sprostać.

Zatrzymać szkody wynikające z nieprzewidzianych czynników w projektach utrzymania ruchu

Tradycyjny komputerowy system zarządzania utrzymaniem ruchu CMMS (ang. Computerised Maintenance Management Systems) czy też system zarządzania aktywami przedsiębiorstwa EAM (ang. Enterprise Asset Management) często przypominają komputerowy schemat planowania metodą oceny i analizy działania programu – PERT (ang. Program Evaluation and Review Technique). Opierają się one bowiem na tradycyjnej metodologii, która nakazuje nam najpierw rozpoznać zadania do wykonania, a następnie określić, ile czasu powinna zająć ich realizacja.