Serce postępu, czyli skąd czerpać wiedzę i drogocenne know-how

Zmiany w takich dziedzinach, jak automatyka czy informatyka zachodzą dziś znacznie szybciej niż jeszcze 20 lat temu. Postęp przebiega w obszarze sprzętu, oprogramowania, ale także wykorzystania...

Kompetencje komplementarne w outsourcingu

Zastosowanie outsourcingu pozwala firmie na skoncentrowanie się na głównym zadaniu, jakim jest rozwijanie kluczowych kompetencji w core biznesie, podczas gdy partner zewnętrzny bierze odpowiedzialność za rozwój non-core biznesu. Strategia firmy polega więc na rozwijaniu kluczowych zasobów i kompetencji własnych oraz mobilizowaniu komplementarnych kompetencji zlokalizowanych poza firmą.

Poprawa wskaźnika całkowitego kosztu posiadania

Szeroki zakres zastosowań wskaźnika całkowitego kosztu posiadania (ang. Total Cost of Ownership – TCO) sprawia, że można uzyskać wymierny wpływ na koszty funkcjonowania zakładu oraz na jego marże. Wartość tego narzędzia wypływa z ponownego ukierunkowania na procesy podejmowania decyzji w oparciu o ceny i koszty zakupu, co pozwala przeanalizować wszelkie działania finansowe związane z decyzją.

W branży motoryzacyjnej jesteś szczupły albo cię nie ma

Jak produkować to, czego potrzebuje klient? Jak wytwarzać jakość, zamiast ją sprawdzać? Jak skrócić czas przezbrojeń? Lean management to dziś standard w przemyśle motoryzacyjnym. Pod...

Zadbaj o sukces

Niektórzy widzą szklankę zawsze do połowy pustą, inni – do połowy pełną. Wydaje mi się, że to, do której grupy osób należymy, zależy od tego, jak bardzo chce nam się pić i czy w szklance jest wystarczająco dużo wody do ugaszenia pragnienia.

Technologie IIoT w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zarządzanie parkiem maszynowym w fabryce, zapewnienie jego niezawodności i zmaksymalizowanie czasu życia urządzeń nie jest zadaniem prostym. Pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie ruchu i konserwację pracują pod presją wynikającą z napiętych terminów, ograniczonego budżetu i niewystarczających zasobów. Dotyczy to w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) produkcyjnych, które nie mają takiego budżetu jak duże zakłady.

RFID – kompendium wiedzy dla przedsiębiorstwa, cz. I

Techniki automatycznej identyfikacji znajdują bardzo szerokie zastosowanie w naszej rzeczywistości. Szybkość, precyzja, bezpieczeństwo to coraz bardziej pożądane aspekty gromadzenia i przetwarzania informacji.

Ochrona aktywów niematerialnych zakładów przemysłowych

Rozejrzyj się po swojej hali produkcyjnej, a znajdziesz tam setki aktywów wystarczająco wartościowych, aby je ubezpieczyć. Maszyny, narzędzia, ludzie – właściwie wszystko w zasięgu zakładu – jest warte zabezpieczenia. Ale co z tym, czego nie widać gołym okiem?

Impuls EVO z planowaniem budżetu zakupowego

Funkcjonalności systemu Impuls EVO dedykowane obsłudze procesów dystrybucji i gospodarki materiałowej zostały wzbogacone o nowe rozwiązania do planowania procesów zakupowych. Rozwinięcie to dedykowane jest...

Dobry projekt minimalizuje ryzyko

Przestrzeganie wytycznych i stosowanie najlepszych praktyk projektowych może efektywnie pomóc w ograniczeniu ryzyka jakie pojawia się w przedsiębiorstwach biotechnologicznych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, w obliczu braku informacji o profilu zapotrzebowania na produkty oraz obciążeniu linii technologicznych.