Więcej konserwacji zapobiegawczej to nie zawsze najlepsze rozwiązanie
W konserwacji zapobiegawczej więcej niekoniecznie oznacza lepiej. W celu osiągnięcia doskonałej równowagi należy zarówno określić odpowiednią ilość działań i procedur konserwacji, jak i narzędzia,...
Efektywne szkolenie operatorów urządzeń termowizyjnych
Badania termograficzne stosowane w budownictwie stanowią nieniszczącą metodę kontrolowania, diagnozowania i monitorowania stanu technicznego obiektów budowlanych przy użyciu kamer termowizyjnych. Anomalie konstrukcyjne wykrywa się i usuwa łatwiej na podstawie obrazu termicznego niż przy użyciu konwencjonalnych metod nadzoru, co owocuje oszczędnością czasu, niższymi kosztami oraz poprawą bezpieczeństwa obiektu.
Prosty przypadek minimalizacji kosztów wdrożeń
Różne działania odtworzeniowo-inwestycyjne mogą mieć różny, mniej lub bardziej znaczący, wpływ na koszty funkcjonowania stanowisk pracy, wydziałów czy całej firmy. Ten złożony problem wymaga szerszego omówienia w kolejnych artykułach, ale wprowadzenie w to zagadnienie przedstawimy na prostym przykładzie ograniczania hałasu emitowanego przez firmy do otoczenia.
Przesłanki i zagrożenia outsourcingu działu utrzymania ruchu cz.II
U podstaw przekazania realizacji zadań utrzymania ruchu przedsiębiorstwu zewnętrznemu mogą stać różne przyczyny. Zwykle decydującym aspektem jest chęć obniżenia kosztów związanych z funkcjonowaniem gospodarki konserwacyjno-remontowej. Outsourcing może być bowiem dla firmy tańszym rozwiązaniem aniżeli utrzymywanie własnego działu remontów. Na utrzymanie środków trwałych decydujący wpływ mają koszty związane z ich obsługiwaniem (koszty personelu, zaplecza konserwacyjno-remontowego) oraz koszty utraconych korzyści w przypadku niedotrzymania umów z kontrahentami.
Predykcyjne utrzymanie ruchu
Predykcja stanów maszyn lub procesów przemysłowych rozumiana jest jako ogół czynności pozwalających na określenie przyszłych stanów obiektu na bazie zbioru wartości bieżących parametrów. Kompleksowe...
Wirtualizacja zmienia funkcjonowanie przedsiębiorstw, także tych z sektora MSP
Rozwiązania wirtualne coraz częściej znajdują zastosowanie w instalacjach przemysłowych. Eksperci podkreślają, że zalety wirtualizacji, takie jak np. eliminacja zależności między platformą sprzętową, a oprogramowaniem,...
8 sposobów wykorzystania strategicznych rozwiązań sieci IoT przez producentów aparatury i sprzętu medycznego
Postęp techniczny w monitorowaniu danych dotyczących zasilania i działania urządzeń pozwala producentom na oferowanie lepszego serwisu i pakietów konserwacji zapobiegawczej. Przedstawiamy osiem sposobów zmian, jakie dzięki Internetowi Rzeczy mogą wprowadzić w swoich zakładach producenci aparatury i sprzętu medycznego.
Gospodarka narzędziowa i utrzymanie porządku w systemie magazynowym
Większość firm produkcyjnych ma własne magazyny części zamiennych i narzędziownie. Często są one ze sobą połączone. Aby zapewnić porządek w stanach magazynowych, konieczne jest wdrożenie odpowiedniego...
Ciągłość i doskonalenie procesów
Ostatnio słucham ścieżki dźwiękowej sztuki z Broadwayu zatytułowanej „Hamilton”. Jest to wyjątkowa opowieść – o tym, że zmiany na lepsze są czasem łatwiejsze do zrealizowania, niż...
Zapewnienie bezpieczeństwa pracy
W niektórych przedsiębiorstwach stosuje się niezwykle tradycyjne podejście do kwestii bezpieczeństwa pracy, polegające na poznaniu przepisów prawa bezpieczeństwa i higieny pracy, a następnie próbie sprostania im w rzeczywistych warunkach. Bezpieczeństwo wymaga jednak większych nakładów, niż tylko zakup nowych osłon i zabezpieczeń maszyn czy wyznaczenie na podłodze kilku pasów wskazujących drogę ewakuacyjną.