Serce postępu, czyli skąd czerpać wiedzę i drogocenne know-how
Zmiany w takich dziedzinach, jak automatyka czy informatyka zachodzą dziś znacznie szybciej niż jeszcze 20 lat temu. Postęp przebiega w obszarze sprzętu, oprogramowania, ale także wykorzystania...
Wsparcie metodyki RAMS w systemach klasy CMMS
Zarządzanie konserwacjami i utrzymaniem jest procesem mającym na celu stałą poprawę jakości działania i utrzymania maszyn. Wykorzystuje się do tego celu szereg wskaźników, które pozwalają podjąć właściwe działania służące zapewnieniu odpowiedniej efektywności.
Prowadzenie skutecznej strategii zarządzania aktywami
W ostatnich kilku latach znacząco wzrosła świadomość grup zarządzających w przedsiębiorstwach, dotycząca zasad zwiększenia niezawodności i prawidłowego funkcjonowania zakładów, czyli warunków, które dotychczas rzadko były spełniane w amerykańskich zakładach produkcyjnych. Jednakże postęp w tym zakresie nie jest wystarczający i dlatego rynek produkcji coraz częściej przenoszony jest z USA do krajów o niższych kosztach pracy. Taka migracja wciąż ma miejsce, choć nie jest już konieczna, przedsiębiorstwa amerykańskie stają się bowiem coraz bardziej konkurencyjne w stosunku do zakładów zlokalizowanych za granicą.
Pomiar całkowitej wydajności zawodowej. W jaki sposób OCE wpływa na wyniki twojej firmy?
Poprawa całkowitej wydajności zawodowej (Overall Craft Effectiveness – OCE) stanowi kluczowe zagadnienie, którym warto się zająć. Uzyskanie maksymalnych wartości z zasobów pracy zawodowej oraz wyższej produktywności wymaga dokonania analizy oraz odpowiedzi na pytanie, w którym miejscu się obecnie znajdujemy.
Outsourcing gospodarki smarnej
Outsourcing obejmuje korzystanie z zasobów zewnętrznych, dzięki czemu zyskuje się możli-wość koncentrowania procesów zarządczych na najważniejszych celach firmy. Coraz częściej outsourcing obejmuje gospodarkę smarną w fabrykach....
IKEA Industry z oprogramowaniem Memnon Networks
IKEA Industry podpisała umowę z Memnon Networks na dostawę oprogramowania Memnon Apport Enterprise do zarządzania transportami w procesie dostaw, do 44 fabryk tej spółki....
Producenci w Wielkiej Brytanii nie realizują korzyści Internetu Rzeczy
Wynik badania przeprowadzonego przez firmę SAP SE pokazuje, że prawie jedna piąta brytyjskich producentów w 2016 roku nie planuje inwestycji w Internet Rzeczy (IoT), chociaż ogólny pogląd na tę technologię jest pozytywny, gdyż może przynieść korzyści dla firm.
Efektywny outsourcing w UR – 7 ważnych uwag
Poniżej znajduje się 7 podpunktów, które pomogą efektywnie zlecać procesy związane z utrzymaniem: Fot.: Fotolia1. Nie przeceniaj zalet powierzania czynności podwykonawcom: Zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję,...
Zarządzanie reaktywne i proaktywne w koncepcji Lean Manufacturing
Strategia LM to często stosowane narzędzie, służące do dokonywania przekształceń w przedsiębiorstwie. Narzuca ona dyscyplinę działań, uściśla zasoby wiedzy zdobywane na podstawie doświadczenia, a także przyśpiesza osiąganie efektów biznesowych. Jak jednak wykazują badania przemysłu, mimo wymienionych zalet często zdarza się, że inicjatywy LM nie przyczyniają się do osiągnięcia spodziewanych wyników.
Sztuka konstruowania właściwych wynalazków
Postępy w pracach naukowo-badawczych (R&D) to nie tylko zasługa komputerów, ale przede wszystkim konsekwencja dobrej komunikacji z użytkownikami dotychczasowych rozwiązań