Więcej konserwacji zapobiegawczej to nie zawsze najlepsze rozwiązanie
W konserwacji zapobiegawczej więcej niekoniecznie oznacza lepiej. W celu osiągnięcia doskonałej równowagi należy zarówno określić odpowiednią ilość działań i procedur konserwacji, jak i narzędzia,...
Systemy bezpieczeństwa w Polsce
W wyniku niewłaściwych warunków pracy co roku odnotowuje się wiele wypadków. Efektywność działań w kierunku zapobiegania wypadkom przy pracy w znacznej mierze zależy od dostępu do właściwych informacji i danych. Wiedza teoretyczna i praktyczna o przyczynach powstawania wypadków ma istotny wpływ na prawidłową ocenę ryzyka zawodowego oraz skuteczne zapobieganie wypadkom.
Legendy o zarządzaniu Utrzymaniem Ruchu
Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu w zakładach przemysłowych owiane jest wieloma mitami i legendami, częścią z nich zajmiemy się w tym artykule. Może się okazać, że niektóre z nich, niestety, opisują sposób funkcjonowania Państwa zakładu.
Maszyna w zakładzie – system w systemie
Jeśli przedsiębiorstwo produkcyjne chce uzyskiwać większą wartość przy użyciu już posiadanych środków trwałych, musi przeanalizować ich wydajność. Na podstawie zdobytych informacji kadra zarządzająca może ocenić, jak powinny być realizowane określone działania, a tym samym korzystnie wpływać na rozwój przedsiębiorstwa. O zarządzaniu dostępnością zasobów z perspektywy przedsiębiorstw produkcyjnych rozmawiamy ze specjalistką w dziedzinie rozwiązań klasy EAM – Mary T. Bunzel, dyrektorem ds. systemów Maximo w IBM.
Siemens i thinkstep wprowadzają na rynek nowe oprogramowanie wspomagające gospodarkę materiałową
Firmy Siemens i thinkstep (spółka znana wcześniej pod nazwą PE International) przedstawiły nowe, zintegrowane rozwiązanie do prowadzenia gospodarki materiałowej, które usprawnia proces zarządzania cyklem...
Bonair liczy na wzrost wdrożeń w branżach przemysłowej i finansowej. Przyszłością są usługi w...
Na wykorzystaniu chmury obliczeniowej w coraz większym stopniu oparte są nowe usługi i funkcjonalności dla przedsiębiorstw. Według Andrzeja Wacha, szefa spółki Bonair, wielkość lokalnych rynków rozwiązań w chmurze będzie zależeć od stopnia ich akceptacji ze strony odbiorców końcowych w poszczególnych krajach. Sama spółka widzi swoją przyszłość głównie w zleceniach od dużych firm przemysłowych i banków.
6 kroków, jak się przygotować i czego oczekiwać od rewolucji Przemysłu 4.0
Czwarta rewolucja przemysłowa - Przemysł 4.0 - zmieni sposób wytwarzania produktów. Również postępujące zmiany społeczne, technologiczne i środowiskowe mają wielki wpływ na produkcję masową i dostosowywanie jej do potrzeb klienta. Firmy, które chcą odnieść korzyści z rewolucji Przemysłu 4.0, powinny zacząć od sześciu podstawowych kroków omówionych pokrótce w tym tekście.
Lean na wyciągnięcie ręki (pracownika)
Usprawnianie wydajności i jakości produkcji zaczyna się od uwzględnienia przestrzeni wokół pracownika. Jeżeli w ramach koncepcji Lean punkt ciężkości przesunie się z optymalizacji przebiegu produkcji...
Focused Improvement
W czerwcowym numerze I&UR przedstawiony został ogólny zarys programu Total Productive Maintenance (TPM), który, bazując na eliminowaniu marnotrawstwa dzięki pomysłom pracowników, prowadzi do znacznego zwiększenia wydajności parku maszynowego. W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia, w którym dział utrzymania ruchu, „gasząc pożary”, utrzymuje park maszynowy w wystarczająco dobrej kondycji, aby zapewnić ciągłość produkcji, TPM dąży do osiągnięcia ZERO usterek maszyn, ZERO powstawania wad oraz ZERO wypadków przy pracy.
Zapewnienie większego bezpieczeństwa IT w branży przemysłowej
Nasze potrzeby i zdolności do dzielenia się informacją z innymi wzrastają wykładniczo. Od handlu elektronicznego zaczynając, a na komunikacji z systemem zaopatrzenia oraz z innymi partnerami kończąc – nasza własność intelektualna jest bardziej eksponowana, równocześnie stając się w coraz większym stopniu podstawą naszej przewagi nad konkurencją.