Co można outsourcować w utrzymaniu ruchu?

Firmy decydują się na outsourcing z wielu powodów. Czasami u podstaw tej decyzji leżą kwestie finansowe – zdarza się bowiem, że koszt utrzymania działu UR jest...

Planned Maintenance

W poprzednich artykułach publikowanych na łamach magazynu I&UR przedstawiliśmy ogólne zarysy Total Productive Maintenance – filozofii zarządzania, czyniącej wszystkich pracowników przedsiębiorstwa odpowiedzialnymi za utrzymanie maszyn w ciągłej dostępności. Omówione zostały również dwa filary programu – Focused Improvement, który jest zestawem narzędzi umożliwiającym redukcję strat związanych z eksploatacją maszyn, oraz Autonomous Maintenance, program systematycznie integrujący dział produkcji w utrzymanie ruchu.

Kompleksowy serwis olejowy

Zarządzanie gospodarką smarno-olejową przedsiębiorstwa obejmuje uzupełnianie i regularną wymianę olejów i smarów oraz szeroki wachlarz innych czynności, przynoszących wymierne korzyści z tytułu poprawy dyspozycyjności parku maszynowego i eliminacji awarii. Kompleksowy serwis olejowy jest nieodzowną częścią systemu eksploatacji maszyn i urządzeń, efektywnie wspomagającą utrzymanie ich w ruchu.

Chcesz ulepszyć produkcję? Wypróbuj MBWA

W branży produkcyjnej nie ma nic stałego – to nieustająca pogoń za ciągłym rozwojem. Nawet jeśli produkcja jest rentowna, nikt nie ośmiela się sugerować, że nie ma nic do poprawy. Przedsiębiorcy ciągle szukają choćby drobnych elementów, które pozwolą zaoszczędzić w procesie produkcyjnym parę groszy lub cennych minut.W branży produkcyjnej nie ma nic stałego – to nieustająca pogoń za ciągłym rozwojem. Nawet jeśli produkcja jest rentowna, nikt nie ośmiela się sugerować, że nie ma nic do poprawy. Przedsiębiorcy ciągle szukają choćby drobnych elementów, które pozwolą zaoszczędzić w procesie produkcyjnym parę groszy lub cennych minut.

UR na światowym poziomie – bariery na drodze do sukcesu

Dawniej w utrzymaniu ruchu stosowano metodę reaktywną – działania w razie wystąpienia awarii. Było to uzasadnione, ponieważ koszty konserwacji niejednokrotnie przekraczały koszt ewentualnych napraw. Jednak wraz z rosnącymi kosztami usuwania usterek oraz postępem technologicznym w zakresie monitorowania pracy urządzeń zaczęto stosować prewencyjne utrzymanie ruchu. Obecnie istnieje jeszcze jedna, bardziej obiecująca opcja – predykcyjne utrzymanie ruchu.

Zarządzanie reaktywne i proaktywne w koncepcji Lean Manufacturing

Strategia LM to często stosowane narzędzie, służące do dokonywania przekształceń w przedsiębiorstwie. Narzuca ona dyscyplinę działań, uściśla zasoby wiedzy zdobywane na podstawie doświadczenia, a także przyśpiesza osiąganie efektów biznesowych. Jak jednak wykazują badania przemysłu, mimo wymienionych zalet często zdarza się, że inicjatywy LM nie przyczyniają się do osiągnięcia spodziewanych wyników.

Czynniki wpływające na okres użytkowania rozdzielnic silnikowych

Artykuł ten to pierwsza część dwuczęściowego cyklu, część druga pojawi się w wydaniu lipcowym.

7 mitów na temat WMS-ów

Systemami WMS interesuje się coraz więcej firm traktując je niekiedy jako remedium na wszelkie bolączki związane z funkcjonowaniem magazynu. Zanim zaczniemy poważnie myśleć o...

Analiza danych: jak dobrać właściwe narzędzia?

Wykorzystanie odpowiednich narzędzi analizy danych pozwala uzyskać cenne informacje dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Felieton: W dążeniu do doskonałości

Moim ulubionym autorem książek biznesowych jest Tom Peters, a jego pierwsza poważna książka „In search of excellence” to idealna lektura podczas długiego lotu samolotem. Książka...