Kontrolowanie dymów i gazów spawalniczych
Kontrola dymów i gazów powstających podczas spawania łukowego jest istotnym zagadnieniem z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Istnieje wiele rozwiązań usprawniających kontrolę oparów i zapewniających użytkownikom pracę, przy zachowaniu dopuszczalnych wartości wydzielanych związków.
Systemy przechowywania narzędzi
Świat idzie do przodu, a współczesne maszyny i urządzenia coraz częściej są sterowane za pomocą komputerów i systemów informatycznych. Wciąż jednak pozostają rozwiązaniami mechanicznymi, a podstawę ich naprawy stanowią „klasyczne” narzędzia i mierniki.
Efektywne zaplanowanie przestoju
Wszyscy wiemy, jak dotkliwie odczuwalne dla przedsiębiorstw są przestoje. W wielu przypadkach w trakcie planowego wyłączenia wydaje się blisko jedną trzecią budżetu utrzymania ruchu. Współczynnik kosztu utraconej produkcji oraz same koszty prowadzonych prac są ogromne. Aby skompensować koszt utraconej produkcji oraz koszt prac konserwacyjnych, konieczne jest wykonanie maksymalnego zakresu prac w możliwie najkrótszym czasie, przy zachowaniu jakości wykonania i efektywnego zarządzania pracami.
igus – Pięćdziesiąt metrów bez rynny
W strefach, w których istnieje zagrożenie upadkiem ładunków przenoszonych pionowo, a jednocześnie musi odbywać się w nich praca ludzi, trzeba podjąć dodatkowe środki bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko wypadków. Specjaliści z firmy mayr power transmission opracowali system hamulców zapewniający bezpieczeństwo w trakcie krytycznych sytuacji występujących w czasie pionowego przenoszenia ładunków.
Konserwacja sprężarek
Długie i niezawodne działanie sprężarek jest możliwe, jeśli prowadzi się ich regularną konserwację i to przy zastosowaniu zaawansowanych technologii. Duże znaczenie ma właściwy dobór środków smarnych. Pojawiają się nowe produkty i technologie związane z konserwacją sprężarek.
Środki antykorozyjne
Choć zabezpieczenia antykorozyjne są coraz skuteczniejsze, użytkownicy maszyn, narzędzi i konstrukcji wykonanych z metali oraz ich stopów nadal muszą zapobiegać korozji lub przynajmniej ograniczać...
ORLEN stawia na bezpieczeństwo instalacji produkcyjnych
PKN ORLEN i Urząd Dozoru Technicznego porozumieli się w sprawie wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa technicznego instalacji produkcyjnych eksploatowanych przez Spółkę. Dbałość...
Oznaczanie wszelkich kabli i komponentów
Bezpłatny przewodnik po etykietach identyfikacyjnych do urządzeń i komponentów elektrycznych oraz telekomunikacyjnych. Każdy specjalista zajmujący się instalacjami zna koszmar w postaci kłębowiska nieoznakowanych kabli i komponentów. Profesjonalne...
Smarowanie łożysk silników elektrycznych
Patrząc na mnogość i różnorodność aplikacji, można powiedzieć, że to silniki elektryczne napędzają przemysł. W większości pracują w trudnych warunkach, a od nich zależy funkcjonowanie kluczowych urządzeń i linii produkcyjnych.
Autonomous Maintenance
W poprzednich artykułach publikowanych na łamach I&UR przedstawiliśmy ogólny zarys Total Productive Maintenance – filozofii, czyniącej wszystkich pracowników odpowiedzialnymi za utrzymanie ruchu, oraz jeden z filarów − Focused Improvement, który jest zestawem narzędzi umożliwiającym osiągnięcie zysków poprzez systematyczną redukcję strat na maszynach. W tym artykule skoncentrujemy się na kolejnym filarze − Autonomous Maintenance.