Unikanie błędnych działań planistów związanych z działem utrzymania ruchu
Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie organizacje i przedsiębiorstwa, które mają działy utrzymania ruchu, właściwie tylko w 1/3 z nich są zatrudnieni planiści na odpowiednich stanowiskach, a jedynie 10% z nich jest efektywnie wykorzystywane. Dlaczego występuje tak znaczna różnica w efektywności wykorzystania stanowisk? Głównym powodem jest brak szczegółowego zrozumienia definicji efektywnego planowania.
Przewidywanie awarii
Dla przemysłowych zakładów energetycznych, rafinerii, zakładów wydobywających ropę naftową oraz gaz, które pełnią istotną funkcję w gospodarce, przerwanie procesu technologicznego czy awaria ważniejszej maszyny nigdy nie była brana pod uwagę.
Nieaf-Smitt – Kamera Termowizyjna NI IR2010
W związku z coraz większym zainteresowaniem kamerami termowizyjnymi holenderska firma Nieaf-Smitt znana polskim odbiorcom głównie za sprawą testerów instalacji EazyVolt, wprowadziła do swojej oferty urządzenie oznaczone jako NI IR2010. Nowy produkt to kamera termowizyjna pozwalająca zobaczyć i zarejestrować zarówno rzeczywisty jak i termiczny obraz badanego obiektu, a także umożliwia „zmiksowanie” obu tych obrazów – nałożenie obrazu termicznego na rzeczywisty w różnym stopniu przezroczystości.
Właściwe utrzymanie posadzki
Nieosłonięta betonowa powierzchnia wymaga częstych (nawet codziennych) działań konserwacyjnych w celu jej zabezpieczenia i utrzymania w czystości. Dlatego dla większości posadzek betonowych stosuje się odpowiednie technologie zabezpieczające.
Dźwiękowe i świetlne sygnalizatory firmy R.STAHL: kompleksowe systemy ostrzegawcze
R.Stahl, jeden z najważniejszych producentów systemów bezpieczeństwa oferuje szeroki zakres rozwiązań systemów ostrzegawczych. Dzięki sygnałom świetlnym i dźwiękowym urządzenia te informują na czas użytkowników o awariach i zagrożeniach, zapewniając w ten sposób optymalne bezpieczeństwo w systemach ostrzegania pożarowego i innych systemach monitorujących.
System monitorowania temperatury MI3 w wersji z obsługą komunikacji szeregowej
Firma Raytek rozszerzyła ofertę urządzeń MI3 do bezkontaktowego pomiaru temperatury o nowy moduł komunikacyjny wyposażony w cztery wyjścia analogowe odizolowane galwanicznie między sobą oraz odseparowane galwanicznie od linii zasilającej. Jest to moduł o szerokości 6TE, przystosowany do montażu na szynie DIN, zapewniający łączność z maksymalnie czterema głowicami pomiarowymi MI3. Umożliwia zaprogramowanie każdego z wyjść do pracy z w trybie prądowym 0/4...20 mA lub napięciowym 0...5/10 V. Zapewnia łatwy update punktów pomiarowych do pracy w technologii bezkontaktowej w paśmie podczerwieni, bez dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącej infrastrukturze komunikacyjnej.
Jak wybrać odzież chroniącą przed działaniem wysokiej temperatury i płomienia?
Elaina Harvey, specjalista ds. odzieży ochronnej i rozwiązań Nomex® w firmie DuPont, przedstawia fachowe porady w zakresie wyboru odzieży zabezpieczającej przed gorącem i płomieniem Różnorodność nadaje...
Fluke 805 FC – pomiary poziomu drgań z nowym wibrometrem Fluke uchronią przed kosztownymi...
Drgania mogą być pierwszym symptomem występowania usterek w maszynach. Pojawiają się i jako pierwsze wskazują na potencjalny problem, zanim jeszcze można...
Już jest – nowy katalog „World Wide Work by MEWA“
Od 1 września dostępny jest nowy katalog odzieży roboczej i artykułów bhp firmy MEWA. Katalog jest przeznaczony dla wszystkich, którzy potrzebują wyposażenia niezbędnego do działania w środowisku pracy.
Trendy na rynku środków smarnych – czy oleje o niskiej lepkości zdominują rynek?
Jednym z najważniejszych trendów, które możemy obserwować na rynku motoryzacyjnym, jest zmiana konstrukcji silników. Są one coraz mniejsze i zapewniają coraz większą moc dzięki...