Dobieranie rodzaju materiału uszczelki po erze panowania azbestu

Nie są odległe czasy, kiedy wybór właściwej uszczelki nie stanowił najmniejszego problemu. Była ona azbestowa. Jednakże gdy azbest zaklasyfikowano jako materiał stanowiący zagrożenie dla zdrowia, sektor związany z uszczelkami zaczął ulegać gwałtownym przemianom. Od tego momentu proces wyboru uszczelki nie jest już taki sam.

Bezpieczny magazyn to czysty zysk

Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej (Dz.U.03.169.1650) na pracodawcy spoczywa obowiązek systematycznej kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych. Abstrahując od przepisów i uregulowań prawnych, lepiej zapobiegać wypadkom, niż ponosić koszty usuwania ich skutków.

Właściwe utrzymanie posadzki

Nieosłonięta betonowa powierzchnia wymaga częstych (nawet codziennych) działań konserwacyjnych w celu jej zabezpieczenia i utrzymania w czystości. Dlatego dla większości posadzek betonowych stosuje się odpowiednie technologie zabezpieczające.

Sztuka smarowania

Właściwe smarowanie pozwala przede wszystkim na ekonomiczną eksploatację maszyn. Dzięki odpowiedniemu doborowi metod i produktów, a także późniejszej właściwej gospodarce smarowej możliwe jest zachowanie niskich kosztów utrzymania ruchu, zmniejszenie zawodności maszyn i urządzeń, a nawet poprawienie czystości w pomieszczeniach produkcyjnych.

Odzież robocza – tanio czy solidnie?

Zapewnienie odpowiedniej odzieży roboczej to obowiązek pracodawcy. I, jak to z narzuconymi prawem obowiązkami bywa, jest różnie – część przedsiębiorstw stara się przestrzegać przepisów jak...

Ochrona zapłonu: Idealne połączenie

Rozwiązanie Ex de oferuje wszystkie korzyści Ex e oraz Ex d. Dostosowane do potrzeb, rozwiązania Ex de z Pepperl+Fuchs oferują wszystkie korzyści klas ochrony...

Czystość cieczy roboczej: 5 porad, które pomogą chronić Twoje systemy

Ciecz robocza jest centralnym elementem każdego systemu hydraulicznego. Często zdarza się, że awaria systemu hydraulicznego jest bezpośrednim skutkiem zanieczyszczenia cieczy roboczej a...

Efektywne analizy olejowe

Opłacalna, kompleksowa i sprawdzona analiza olejowa to bardzo skuteczne narzędzie do monitorowania stanu technicznego urządzenia. Osoby nieprzekonane o jej zaletach prawdopodobnie stosują ją niepoprawnie i nie w pełni...

„Odchudzone” UR nie oznacza mniejsze UR

Na pierwszy rzut oka wyrażenie „odchudzone utrzymanie ruchu” oznacza utrzymanie ruchu, które zmniejszono lub w inny sposób ograniczono. Nic bardziej mylnego.

Uwaga! Podróbki!

Zapis debaty „Uwaga! Podróbki! Problemy związane z obecnością na rynku podróbek produktów uznanych marek”, jaka odbyła się podczas targów HPS w Katowicach