Jak zapewnić współosiowość układu?
O tym, że brak współosiowości pracujących razem elementów pociąga za sobą wiele negatywnych skutków, wiadomo od dawna, w zasadzie od początku rewolucji przemysłowej. Nowoczesne maszyny są...
Ergonomia w spawalnictwie
Ochrona pracownika oznacza lepszą produktywność Korzyści płynące z wdrożenia rozwiązań ergonomicznych to nie tylko komfort pracy. Środowisko pracy lub określona operacja wymagające od spawacza często...
Cztery powody przegrzewania się silników elektrycznych
Wzrost temperatury podzespołów silnika elektrycznego wpływa na skrócenie jego trwałości. Dzięki identyfikacji czynników i przyczyn powodujących takie przegrzanie, użytkownik może opracować odpowiednią strategię działań...
Znakowanie – kreskowy czy RFID?
Na świecie coraz większe znaczenie ma identyfikacja, znakowanie, kodowanie, co pozwala na kontrolę pochodzenia produktów. Obserwujemy bardzo szybki rozwój technologii RFID – systemu kontroli przepływu towarów, korzystającego z fal radiowych, nazywanego też radiowym kodem kreskowym. Nowoczesne systemy oznaczania otwierają nowe możliwości w organizacji funkcjonowania firmy nie tylko w zakresie logistyki.
Śledzenie i analiza przyczyn awarii
Wykrywanie przyczyn powstania różnego typu awarii mechanicznych nie tylko ułatwia prowadzenie napraw, ale przyczynia się także do usprawnienia całego procesu UR. Zrozumienie przyczyn powstawania błędów...
Problemy efektywności
Jeżeli mówimy o wydajności w obszarze eksploatacji i utrzymania ruchu, warto przyjrzeć się problemom, z jakimi musiał radzić sobie przemysł w ciągu minionych trzydziestu lat. Poniższa lista zagadnień z pewnością nie wyczerpuje tematu ani też opisane trudności nie odnoszą się do wszystkich zakładów sektora produkcyjnego. Jednak ze względu na częstość ich występowania można zakładać, że stanowią trzon „menu” służb utrzymania ruchu.
Awaria w Elektrowni Dolna Odra
W zeszłym tygodniu w Elektrowni Dolna Odra wchodzącej w skład PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra doszło do awaryjnego wyłączenia bloku nr 4.
IIoT, czyli maszyny połączone w sieć informatyczną
Technologie Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT) przeżywają obecnie gwałtowny rozwój. Coraz więcej otaczających nas urządzeń dostępnych jest w trybie online. Sytuacja ta wymaga jednak zadbania o odpowiednią ochronę samych urządzeń, systemów teleinformatycznych i przetwarzania danych oraz użytkowników, za pomocą modelu inteligentnych sieci przemysłowych i najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Metody smarowania – Doskonalenie metod smarowania
Kierownicy zakładów, odpowiedzialni za właściwe smarowanie urządzeń mechanicznych, takich jak układy hydrauliczne, przekładnie czy sprężarki, z jednej strony chcieliby mieć pewność, że smarowanie jest właściwe, z drugiej zbyt często akceptują przerwy w ruchu jako zdarzenia normalne, a nie coś wyjątkowego. Jednak tylko właściwa, dokładna konserwacja urządzeń może uchronić przed przestojami, generującymi wysokie koszty napraw i ogromne straty w produkcji.
Utrzymanie ruchu w dobre ręce oddam
Outsider-resource-using, w skrócie outsourcing, czyli wykorzystanie zasobów zewnętrznych, staje się coraz popularniejsze. Wiele zalet tego rozwiązania wskazuje na to, że wartość rynku usług zewnętrznych, również w dziedzinie utrzymania ruchu, będzie w następnych latach dynamicznie wzrastać. Wymierne korzyści z outsourcingu mogą być również udziałem naszego przedsiębiorstwa.