Jak zapewnić współosiowość układu?
O tym, że brak współosiowości pracujących razem elementów pociąga za sobą wiele negatywnych skutków, wiadomo od dawna, w zasadzie od początku rewolucji przemysłowej. Nowoczesne maszyny są...
Ergonomia w spawalnictwie
Ochrona pracownika oznacza lepszą produktywność Korzyści płynące z wdrożenia rozwiązań ergonomicznych to nie tylko komfort pracy. Środowisko pracy lub określona operacja wymagające od spawacza często...
Cztery powody przegrzewania się silników elektrycznych
Wzrost temperatury podzespołów silnika elektrycznego wpływa na skrócenie jego trwałości. Dzięki identyfikacji czynników i przyczyn powodujących takie przegrzanie, użytkownik może opracować odpowiednią strategię działań...
Technologie i procesy ochrony powietrza
Publikacja ujmuje całościowo problemy ochrony powietrza, począwszy od: powstawania zanieczyszczeń, przez: technologie ograniczania ich emisji, projektowanie i modelowanie urządzeń ograniczających emisję,...
ITM Polska 2009 – Innowacje receptą na kryzys
ITM Polska - największe targi nowoczesnych technologii przemysłowych w Nowej Europie – odbędą się w Poznaniu w dniach 16-19 czerwca 2009 r.
Systemy oznaczeń w przemyśle
Odpowiednio dobrane systemy oznaczeń odgrywają istotną rolę z punktu widzenia szybkości realizowania określonych procesów produkcyjnych. Na rynku oferuje się przynajmniej kilka technologii umożliwiających oznaczanie. Zdania na...
10 wskazówek, jak z sukcesem przejść audyt QMS
W czasach pandemii COVID-19, pracy zdalnej i dystansu społecznego przeprowadzenie konwencjonalnej certyfikacji systemów zarządzania jakością wydaje się szczególnie trudnym zadaniem. Jednak produkcja nie może...
Focused Improvement
W czerwcowym numerze I&UR przedstawiony został ogólny zarys programu Total Productive Maintenance (TPM), który, bazując na eliminowaniu marnotrawstwa dzięki pomysłom pracowników, prowadzi do znacznego zwiększenia wydajności parku maszynowego. W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia, w którym dział utrzymania ruchu, „gasząc pożary”, utrzymuje park maszynowy w wystarczająco dobrej kondycji, aby zapewnić ciągłość produkcji, TPM dąży do osiągnięcia ZERO usterek maszyn, ZERO powstawania wad oraz ZERO wypadków przy pracy.
Audyty instalacji sprężonego powietrza
Zgodnie z danymi Ministerstwa Energetyki USA, systemy sprężonego powietrza mogą stanowić aż 30% całkowitego zużycia energii przez zakłady. Dlatego też oszczędności uzyskiwane w takich systemach są ważnym elementem branym pod uwagę przy ich budowie i późniejszej eksploatacji.
Przemysł 4.0: integracja ludzi, maszyn i obiektów w czasie rzeczywistym
Na targach CES 2017 w Las Vegas, które odbędą się w dniach 5 - 8 stycznia 2017, koncern Bosch pokaże, jak dzięki integracji przedmioty mogą stać się towarzyszami i asystentami we wszystkich obszarach życia. Przedsiębiorstwo technologiczno-usługowe zademonstruje innowacyjne rozwiązania w dziedzinach Smart Home, Smart City, Connected Mobility, Przemysł 4.0 oraz technologia czujników, dzięki którym codzienne życie staje się łatwiejsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze.