Piotr Ferszka Oracle
Automatyzacja wspomagana przez najnowsze technologie IT
Piotr Ferszka, dyrektor sprzedaży aplikacji w firmie Oracle Polska Ostatnio pojawił się nowy trend – automatyzacja wspomagana przez najnowsze technologie IT. Wydaje się, że świat zmierza...
Lepiej zapobiegać, niż leczyć
Dzięki statystyce prowadzonej nieustannie od wielu lat w całej grupie WILO jesteśmy w stanie określić statystyczny cykl pracy i awaryjności urządzeń. Możemy dzięki temu...
Smarowanie ręczne a smarowanie w pełni zautomatyzowane
Ponad 50% uszkodzeń łożysk jest spowodowane nieprawidłowym smarowaniem, a aż 97% tych uszkodzeń – smarowaniem ręcznym. Wiele firm ze względu na oszczędności stosuje ten...
Specyfika polskiego rynku urządzeń monitorujących i diagnostycznych
Michał Domin, kierownik działu Systemów Detekcji Gazów i Diagnostyki w Przedsiębiorstwie Technicznym SIGNAL: "Konkurencja na polskim rynku rozwiązań służących do diagnostyki i monitorowania stanu maszyn i urządzeń jest obecnie spora, biorąc pod uwagę fakt, że wielu zakładom temat ten jest jeszcze obcy lub realizowany na niewielką skalę. Z jednej strony jest nacisk na cięcie kosztów zakupów (np. sprzętu diagnostycznego), natomiast z drugiej rzadko kto dostrzega duże koszty związane z eksploatacją (przestoje w pracy, nieszczelności w instalacjach gazów sprężonych itp.), gdyż nie są one wprost wykazane w rachunkach do zapłacenia. Pokutuje wciąż zasada: „Czego nie widać, tego nie ma”."
Wymagania stawiane taśmom przenośnikowym
Michiel Eijpe, dyrektor działu Research & Development w firmie Dunlop Conveyor Belting: "Istnieje wiele przedmiotów, które mogą uszkodzić gumę w taśmie przenośnikowej. Specjalistyczne mieszaniny gumy są zatem tworzone tak, aby radzić sobie z wymaganiami dotyczącymi taśm przenośnikowych. Może to być odporność na ekstremalne temperatury (ciepło i zimno), oleje, chemikalia czy nawet ozon. Specjalne wymagania bezpieczeństwa muszą spełniać również np. taśmy odporne na ogień. Co istotne, w wielu firmach używa się taśm przenośnikowych, które muszą być odporne jednocześnie na różne czynniki zewnętrzne, np. ogień i oleje."
Czynniki zwiększające żywotność siłowników pneumatycznych
Po pierwsze zdecydowana większość użytkowników montuje siłowniki w liniach, gdzie ciśnienie wynosi 10 barów – jest to oczywiście dopuszczalne. Prawidłowo powinno się stosować 6,3...
Prawidłowa eksploatacja pasów
Z naszych obserwacji wynika, że ok. 80% zbyt szybkiego zużycia pasów spowodowane jest niewłaściwym naciągiem lub brakiem jego korekty, zwłaszcza w pierwszych godzinach pracy...
A może centralne smarowanie?
Brak precyzyjnych zapisów procedur smarowania daje pole do interpretacji. Dobrze napisana procedura, w której uda się wyeliminować indywidualną interpretację pracownika utrzymania ruchu, to kolejny...
PLASTPOL zawsze na europejskim poziomie
Nie ma ważniejszego wydarzenia dla polskiej branży przetwórstwa tworzyw sztucznych niż targi PLASTPOL w Kielcach. Wystawa jest równocześnie najbardziej międzynarodowymi targami w Polsce, które...
Warto zastanowić się nad zmianą dostawcy energii
W 2011 roku w Nexteer nastąpiła zmiana dostawcy energii elektrycznej oraz rozdzielenie umów o dystrybucję i zakup energii elektrycznej. Kryteria, jakimi kierowaliśmy się przy...