Proces trudny i pracochłonny, ale konieczny do przeprowadzenia
Artur Chudyga, właściciel firmy TagOut Systemy Bezpieczeństwa Prawidłowe wdrożenie systemu LOTO nie jest procesem łatwym, biorąc pod uwagę odpowiedzialność spoczywającą na prowadzącym wdrożenie. Jest to...
Od odpowiedzialności po koszty
Radosław Miczyński, dyrektor firmy MITEGRA Sposób znakowania na produktach gotowych należy dobierać, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak odpowiedzialność, trwałość oznaczenia, wydajność produkcji, jakość i koszty. Odpowiedzialność...
Odbiorcy otwarci na innowacje vs. konserwatyści
Marcin Regulski, dyrektor handlowy w firmie Promark Serwis Odbiorców systemów znakowania produktów można by symbolicznie umieścić na skali, której punkty skrajne oznaczałyby użytkowników konserwatywnych oraz otwartych...
Rynek potrzebuje niezawodnego i bezawaryjnego sprzętu znakującego
Ciągły rozwój drukarek przemysłowych oraz poszerzanie asortymentu atramentów pozwalają na sprostanie najbardziej wyszukanym potrzebom znakowania. Dziś prędkości linii produkcyjnych rzędu 200–300 m/min nie są...
Czynniki hamujące i wspierające rozwój rynku
Remigiusz Niegowski, dyrektor zarządzający w firmie Promark Produkcja W perspektywie krótkoterminowej rozwój rynku może być hamowany przez spodziewany przez wielu ekonomistów spadek koniunktury w przemyśle. W perspektywie długoterminowej...
Co czeka polską produkcję?
Mikołaj Garbarek, Dyrektor Działu Wdrożeń PSI Polska Sp. z o.o. W 1. kwartale tego roku przeprowadziliśmy badanie, które było analizą tego, jak polska produkcja podchodzi...
Produkcja w Polsce w kontekście Czwartej Rewolucji Przemysłowej
Arkadiusz Niemira, Prezes Zarządu PSI Polska Sp. z o.o. Polski przemysł produkcyjny jest coraz bardziej świadomy konieczności wprowadzania zmian. Taka postawa wiele mówi zarówno o...
Korzyści płynące z outsourcingu
Marek Fajferek, dyrektor ds. rozwoju produktu w firmie Flukar – Grupa Jasol Powierzenie gospodarki smarowniczej firmie zewnętrznej jest korzystne finansowo, a także bezpieczniejsze z punktu widzenia odpowiedzialności za...
Postawmy na jakość, a nie na cenę
Krzysztof Cholewa z firmy TriboTec Polska Mimo odpowiedzialnej funkcji, jaką pełnią systemy smarowania, nadal częstą praktyką jest dążenie do nieuzasadnionego oszczędzania środków na ich zakup i instalację....
Dobór smaru do centralnych układów smarowania to złożone zagadnienie
Maria Szurlej, specjalista w dziale badań i rozwoju w firmie ORLEN OIL Dobry smar powinien z jednej strony zapewnić jak najlepsze własności ślizgowe lub toczne w łożysku, a z drugiej charakteryzować...