Z pędem powietrza
Współczesna logistyka coraz częściej skupia się nie tylko na możliwości realizacji zadanego transportu, ale jego wydajności i inwazyjności. Coraz większe zainteresowanie wzbudzają zatem koncepcje pozwalające z jednej strony realizować cele i zadania stawiane sobie przez przedsiębiorstwa, a z drugiej – pozostając możliwie najbardziej w zgodzie z wymaganiami środowiska naturalnego. Nic zatem dziwnego, że w kręgu zainteresowań firm coraz częściej znajdują się systemy transportu zautomatyzowane i bezobsługowe – w tym systemy transportu pneumatycznego.
Transport poziomy wewnętrzny
Różnego typu przenośniki są powszechnie wykorzystywane w zakładach przemysłowych niemal wszystkich branż. Obecnie, gdy występują trudności z pozyskaniem pracowników, nowoczesne przenośniki o ograniczonej do minimum obsłudze zyskują dodatkowo na znaczeniu.
Zimowe problemy
W zależności od specyfiki zakładu, rodzaju produkcji i wykorzystywanych pomieszczeń problemy związane z zimowymi warunkami atmosferycznymi są różne. W zasadzie w dobrze utrzymanym zakładzie nie trzeba specjalnie przygotowywać się do zimy. Choć warto sprawdzić kilka elementów, które w warunkach zimowych mogą przysporzyć kłopotów.
Wózki podnośnikowe w transporcie poziomym
Transport poziomy odbywa się najczęściej przy użyciu różnego rodzaju wózków platformowych ręcznych lub z napędem mechanicznym oraz wózków podnośnikowych. Jednym najpopularniejszych narzędzi do przeładunku i transportu materiałów są wózki widłowe. Postęp w rozwoju tych konstrukcji jest znaczący. Nie chodzi tu tylko o niezawodność i bezpieczeństwo, ale także o sprawność w wykonywaniu złożonych zadań transportowych.
Systemy CMMS w Polsce
Systemy CMMS wyszły z powijaków i choć jeszcze nie są masowo stosowane, coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z ich wagi w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wyposażane są w coraz większą liczbę modułów, które umożliwiają kompleksową obsługę newralgicznych procesów biznesowych zapewniających ciągłość produkcji czy działania firmy.
Automatyzacja i technika Lean w transporcie materiałów na liniach produkcyjnych
Nowoczesne systemy transportu i przenoszenia materiałów zapewniają wiele możliwości na wszystkich etapach współczesnych, zautomatyzowanych linii produkcyjnych
Informatyka w magazynie
Zarządzanie magazynem to niełatwe zadanie. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego wymaga sprawnego rozpoznania i wykorzystania surowców, części i półproduktów stosowanych w produkcji oraz wyrobów gotowych, a także odpowiedniego zarządzania tymi zasobami. Ale to nie wszystko.
Stanowisko pracy jako przedmiot działań odtworzeniowo-inwestycyjnych
Stanowisko pracy przedmiotem działań odtworzeniowo- inwestycyjnych? Dział utrzymania ruchu czy inne służby działające na rzecz utrzymania (czy poprawiania) sprawności produkcyjnej firmy zajmują się głównie obrabiarkami lub innymi urządzeniami i instalacjami, umożliwiającymi realizację zadań wytwórczych itp.
Planowanie prac obsługowych na podstawie rozkładów niezawodności
Obsługa będąca zbiorem pewnych działań musi być przemyślana i odpowiednio zaplanowana. Planowanie powinno odbywać się wg jakichś zasad. Niestety, najczęściej zasady te są sformułowane zbyt ogólnie, np. „przeprowadzić konserwacje zgodnie z potrzebami”, lub co gorsza, nie występują wcale i prace planuje się na chybił trafił. Dobrym sposobem planowania obsługi jest oparcie się na analizie rozkładów niezawodności.
Przyszłość branży produkcyjnej
Amerykańskie wydatki na sferę badawczo-rozwojową stanowią aż 40% sumy wydatków na ten cel w branży przemysłowej całego świata. Innowacyjność to nie nowe pojęcie w amerykańskiej branży produkcyjnej. Od czasu wynalezienia maszyny parowej aż po zbudowanie mikroprocesorów, świat zawsze przyglądał się Ameryce, poszukując tam najnowszych, rewolucyjnych pomysłów.