Plan zmniejszenia zużycia energii
Budynki przemysłowe zużywają 31% globalnej energii, prześcigając pod tym względem inne rodzaje budynków. Chociaż właściciele zakładów i ich kierownictwo są świadomi zagadnień związanych z energią, gdyż wiąże się to z kontrolą kosztów oraz konkurencyjną zaletą bycia postrzeganym jako firma propagująca politykę zrównoważonego rozwoju, to statystyka ta pokazuje jednak, że nie wykorzystuje się wielu obszarów w celu poprawy wydajności zużycia energii.
Dobór generatorów do aplikacji krytycznych
Podczas projektowania układów zasilania rezerwowego projektanci muszą brać pod uwagę takie czynniki, jak: wielkość, pojemność zbiornika paliwa oraz uziemienie.
Jak idea Przemysłu 4.0 wpłynie na instalację elektryczną w zakładach przemysłowych?
Z ideą Przemysłu 4.0 nieodzownie łączy się pojęcie „integracji”, oznaczające wzajemne połączenie i wymianę informacji między urządzeniami na niespotykaną dotychczas skalę. Czy czwarta rewolucja przemysłowa okaże...