Nowe mierniki cęgowe oferują
Mierniki cęgowe są urządzeniami dobrze znanymi inżynierom i technikom elektrykom – stanowią dla elektryków narzędzie podstawowe. Ponieważ jednak obciążenia układu elektrycznego stają się coraz bardziej skomplikowane, należy się upewnić, że posiadane przez nas mierniki cęgowe podążają z duchem czasu...
Ocena oprogramowania i procesu (SPR) umożliwia ciągły postęp
Ocena oprogramowania i procesu (SPR – Software and Process Review) przynosi przedsiębiorstwom wymierne korzyści w postaci lepszego przestrzegania zgodnych z dokumentacją procedur i zaleceń, jak również zapewnia precyzję i spójność danych oraz integralność struktur baz danych i modułów raportujących.
Wykrywanie i usuwanie usterek w systemach pneumatycznych w 12 krokach
Wykrywanie i usuwanie usterek w systemach pneumatycznych traktuje się często jak sztukę, naukę a czasem jak działania podejmowane „na chybił trafił”. W pojęciu personelu utrzymania ruchu, kierowników produkcji oraz kierownictwa zakładu określenie „wykrywanie i usuwanie usterek” kojarzy się zwykle z przestojami i stratami w produkcji.
Praktyczne aspekty termografii
Termografia wykorzystująca promieniowanie podczerwone znajduje szerokie zastosowanie w diagnostyce i inżynierii procesowej. Zastosowanie tej metody do wykrywania nieszczelności instalacji, usterek elektrycznych i zawilgocenia materiałów budowlanych umożliwia stwierdzenie nieprawidłowości na długo przed momentem, kiedy usterki niekorzystnie wpłyną na proces technologiczny. Można dzięki temu uniknąć kosztownych napraw.
Ocena oprogramowania i procesów umożliwia ciągły postęp
W przedsiębiorstwach zbyt często wdrożenie oprogramowania traktuje się jako koniec drogi, a nie jedynie jako milowy kamień na ścieżce prowadzącej ku ciągłemu wzrostowi wydajności. Wielu szefów d/s ruchu uważa bowiem swoją pracę za ukończoną w chwili uzyskania zgody na instalację nowego oprogramowania.
Przewodnik po metodach skanowania danych
Debata poświęcona sposobom skanowania, przesiąknięta niemal religijnym fanatyzmem, konkuruje z dyskusją na temat „pecety kontra macintoshe”. W tym przypadku „rywalizują ze sobą” skanery laserowe i czytniki z układem optycznym typu linear imager (liniowy czytnik). Większość przychylnych opinii na temat skanerów laserowych wypływa z argumentu, że „jest to urządzenie laserowe, a zatem musi być lepsze”, podczas gdy obrońcy czytników wyposażonych w układ optyczny kuszą ich niezawodnością i niską ceną.
PLC kontra PC w sterowaniu procesami przemysłowymi
W zakładach przemysłowych oczekuje się od sterowników programowalnych (PLC) niezawodności, stabilności i łatwości obsługi. Jednak w ostatnich latach obserwujemy inwazję w automatykę przemysłową oraz sterowanie procesami układów sterowania obsługiwanych przez komputery osobiste (PC).
Podstawy termografii na podczerwień
Wszelkie obiekty mające temperaturę powyżej zera absolutnego emitują energię w sposób ciągły, w formie promieniowania podczerwonego. Emitowana energia jest wykrywalna i określana ilościowo jako temperatura danego obiektu za pomocą techniki termografii na podczerwień. Oko ludzkie jest zdolne do widzenia w bardzo wąskim zakresie widma elektromagnetycznego, przy długości fali od 0,4 do 0,7 mikrona. Część widma obejmująca promieniowanie podczerwone waha się w granicach od 1 do 100 mikronów (rys. 1).
Czego należy oczekiwać od kontroli instalacji sprężonego powietrza
Wymogi zachowania konkurencyjności wymuszają na większości zakładów nieustanne zwiększanie wielkości produkcji, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów wytwarzania. To z kolei wymaga określenia poziomu zdolności produkcyjnych oraz usprawnień w zakresie jakości dających w wyniku niższe koszty eksploatacyjne.
Trendy: Przewidywania w zakresie oprzyrządowania, gromadzenia danych, czujników pomiarowych oraz tworzenia sieci
Według badań New Venture Development Corp. (VDC), w roku 2005 spodziewane jest zmniejszenie zastosowania regulatorów elektronicznych do sterowania temperaturą w nowych aplikacjach przemysłowych. Opracowanie wskazuje, że coraz większa liczba użytkowników skłania się ku regulacji temperatury z wykorzystaniem sterowników programowalnych (PLC), rozproszonych systemów sterowania (DCS) oraz komputerów osobistych.