Metodyka wdrażania systemów klasy CMMS – wzorcowy harmonogram wdrożenia
Na podstawie publikacji z poprzednich wydań Inżynierii & Utrzymania Ruchu możemy opracować wzorcowy harmonogram wdrożenia systemu CMMS. W publikacjach projekt został podzielony na pięć kluczowych faz, na podstawie analizy najczęściej wykorzystywanych metod realizacji projektów informatycznych. W tabeli 1 przedstawiono propozycję podziału na etapy pierwszych czterech faz wdrożenia systemu CMMS. W dalszej części artykułu zaprezentowane zostaną etapy piątej, najważniejszej fazy wdrożenia systemu CMMS.
Kontrola ultradzwiękowa – Wykorzystanie ultradźwięków w prognozowanym utrzymaniu ruchu
Właściciele zakładów produkcyjnych stawiają czoła wielu wyzwaniom, m.in. takim, jak przedłużenie żywotności i poprawa wydajności sprzętu, dla zapewnienia wysokiej jakości produktów i efektywności działania. Czasami jednak przychodzi im działać przy bardzo ograniczonych środkach, przy mniejszej liczbie personelu, w krótszym czasie i w obliczu większych wymagań.
Roboty coraz lepsze
Technologia robotów jest coraz bardziej zaawansowana, a ich zastosowanie coraz wszechstronniejsze. Pracując razem z ludźmi, roboty zapewniają nie tylko wysoką jakość i dużą wydajność, ale także większe bezpieczeństwo.
Systemy zarządzania łańcuchem dostaw SCM
Wytworzenie produktu wymaga współpracy wielu przedsiębiorstw. Jest to skomplikowany łańcuch dostaw, obejmujący źródło pozyskania surowców, miejsce ich przetwarzania, dostawców materiałów i podzespołów, a także montaż i produkcję, a na końcu dystrybucję i sprzedaż. Niezbędne w zarządzaniu mogą się okazać specjalizowane narzędzia informatyczne.
Zwycięski wyścig z awariami
Doświadczeni operatorzy mogą zaświadczyć o wyścigu pomiędzy inteligentnymi systemami zbierania danych a awariami urządzeń. Pomimo zróżnicowanych nakładów na oprzyrządowanie, skomplikowane urządzenia, czujniki oraz oprogramowanie wiele zakładów codziennie zmaga się z dużą ilością danych i jednocześnie brakiem inteligentnego systemu do ich analizy, który zapobiegałby nieoczekiwanym zdarzeniom. Obsługa analizuje to, co może się wkrótce zepsuć, lecz także analizuje przypadki niestanowiące zagrożenia. Nie naprawiają tego, co nie jest uszkodzone, ale też nie naprawiają tego, co jest zepsute.
Trzy poziomy redundancji systemów sterowania
Przykładem potrzeby redundancji w systemie automatyki może być zapewnienie prawidłowego działania przedsiębiorstwa wodociągowego. W celu zagwarantowania wysokiej jakości wody użytkowej i do celów spożywczych władze miejskie w każdym rejonie świata muszą zapewnić poprawne funkcjonowanie systemu dystrybucji wody przez 24 godziny na dobę, przy jak najmniejszych kosztach i jednoczesnym uwzględnieniu wciąż modyfikowanych przepisów, kryteriów jakościowych, nowych norm bezpieczeństwa oraz postępującej z czasem degradacji infrastruktury systemowej. By sprostać tym wyzwaniom, wiele zakładów komunalnych decyduje się na modernizację wykorzystywanych u siebie systemów automatyki lub też na ich instalację po raz pierwszy. Wraz z rozważaniami dotyczącymi modernizacji lub pierwszej instalacji nowoczesnego systemu sterowania w aplikacji przemysłowej, zawsze pojawia się kwestia wprowadzenia odpowiedniego poziomu redundancji w strukturze urządzeń sterujących.
Intermec wprowadza nowe drukarki etykiet
Nowa rodzina drukarek biurkowych Intermec umożliwia intuicyjną, elastyczną i inteligentną obsługę druku etykiet w ilościach nieprzemysłowych. Drukarki opracowano z myślą o branżach: transportowej, kurierskiej, magazynowej, medycznej, produkcyjnej oraz do zastosowań biurowych. Urządzenia zaprezentowano na globalnych targach LogiMAT w Niemczech.
Śledzenie i analiza przyczyn awarii
Wykrywanie przyczyn powstania różnego typu awarii mechanicznych nie tylko ułatwia prowadzenie napraw, ale przyczynia się także do usprawnienia całego procesu UR. Zrozumienie przyczyn powstawania błędów...