Laserowe systemy korygujące zdobywają rynek
Podstawowe zagadnienia * Laserowe justowanie zastępuje metody optyczne i strunowe. * Laserowe wyznaczanie równoległości i kątów prostych. * Łatwa justyfikacja beczkowatych wałków i profili za pomocą lasera.
Smart rozwiązania w fabryce Mercedes-Benz
W czasach przemysłu 4.0 do pracy przy produkcji nie są potrzebne mięśnie, lecz otwarta głowa, rzetelność i kompetencje cyfrowe. Firmy dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań...
Metodyka wdrażania systemów klasy CMMS – zakres funkcjonalny
Kontynuując przedstawione w poprzednich wydaniach Inżynierii i Utrzymania Ruchu elementy metodyki wdrażania systemów zarządzania utrzymaniem ruchu, należy omówić wzorcową funkcjonalność tych systemów.
Dlaczego maszyny powinny się ze sobą lepiej komunikować?
Inżynierowie i eksperci na całym świecie od lat mówią o rozwoju inteligentnych maszyn, które zoptymalizują procesy produkcji. Wynika to z zmieniających się potrzeb konsumentów, które to powodują, że fabryki staja przed koniecznością szybszego dostosowania się do produkcji mniejszych i krótszych serii produktów. Takie zmiany to z kolei wyzwanie dla producentów maszyn, którzy aby sprostać tym potrzebom muszą projektować maszyny bardziej elastyczne, inteligentniejsze, a przede wszystkim lepiej ze sobą skomunikowane - mówi Ireneusz Martyniuk, Dyrektor Pionu Przemysłu w Schneider Electric Polska.
Raport: Systemy znakowania i etykietowania
Stosowane są w celu identyfikacji oraz ewidencjonowania gotowych produktów, podzespołów czy aktywów firmy. Dzięki różnorodności dostępnych na rynku rozwiązań można dobrać optymalny system, dostosowany do...
Monitorowanie i wibrodiagnostyka maszyn
Kontrola stanu maszyn pracujących w liniach technologicznych jest obecnie istotnym elementem związanym z podniesieniem ich wydajności i dyspozycyjności. Do tego celu służą m.in. zintegrowane z systemami automatyki systemy monitorowania i wibrodiagnostyki maszyn.
Systemy MES a Przemysł 4.0
Optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych, opłacalność produkcji krótkoseryjnej, lepsza odpowiedź na potrzeby klientów – tak dziś wyglądają najważniejsze cele przedsiębiorstw produkcyjnych. Wpisują się one w ideę...
Machine learning w utrzymaniu ruchu
Konserwacja prognozowana (predictive maintenance – PdM) w coraz większym stopniu staje się niezbędnym elementem nowoczesnych, inteligentnych fabryk. Wdrożenie tej strategii umożliwia producentom dokładne śledzenie stanu...
Fabryka 4.0 – Integracja maszyn w systemie MES
Trudności związane z integracją maszyn pojawiają się z wielu powodów. We współczesnych zakładach produkcyjnych znaleźć można maszyny wielu generacji i różnorodne...
Jakość izolacji długotrwałych
Zadaniem izolacji termicznych jest zapewnienie pewnej i długotrwałej sprawności termicznej urządzenia, niezależnie od stopnia agresywności otoczenia i parametrów pracy. Niezawodność i długotrwałość izolacji jest warunkiem niezbędnym do bezpiecznej i ekonomicznej pracy zakładu produkcyjnego. Długotrwała, efektywna izolacja to nie jest sprawa przypadku. Musi być ona wkomponowana w instalację przy zastosowaniu właściwych materiałów i zespołów. Jeśli wymagania stawiane izolacjom długotrwałym nie zostaną spełnione z należytą starannością, to może być to przyczyną poważnych problemów technicznych i ekonomicznych.