Cyberbezpieczeństwo nowoczesnych systemów w aplikacjach przemysłowych

Wraz z postępującym rozwojem sieciowych systemów łączności i przepływu informacji w zakładach produkcyjnych i przetwórczych coraz większą uwagę należy poświęcać cyberbezpieczeństwu przemysłowych systemów sterowania (Industrial Control System – ICS).

WMS – magazyn pod kontrolą

Nie ma wątpliwości co do tego, że procesy, które zachodzą w logistyce, nie mogą być prawidłowo realizowane bez odpowiednich narzędzi informatycznych. Kartki i długopisy przeszły do lamusa. Czynności realizowane w magazynach muszą przebiegać pewnie, szybko i skutecznie. Niezastąpione zatem okazują się programy klasy WMS (Warehouse Management System).

Wykrywanie i usuwanie usterek w systemach pneumatycznych w 12 krokach

Wykrywanie i usuwanie usterek w systemach pneumatycznych traktuje się często jak sztukę, naukę a czasem jak działania podejmowane „na chybił trafił”. W pojęciu personelu utrzymania ruchu, kierowników produkcji oraz kierownictwa zakładu określenie „wykrywanie i usuwanie usterek” kojarzy się zwykle z przestojami i stratami w produkcji.

Przekaźniki programowalne

Dostępna na rynku oferta przekaźników jest bardzo obszerna. Obejmuje przekaźniki miniaturowe, a także te, które uwzględnia się w instalacjach silnoprądowych. Warto podkreślić, że można nabyć także zaawansowane modele, bardzo często nazywane przekaźnikami programowalnymi czy małymi PLC. Są one w stanie pełnić rolę urządzeń sterujących.

Technologie IIoT w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zarządzanie parkiem maszynowym w fabryce, zapewnienie jego niezawodności i zmaksymalizowanie czasu życia urządzeń nie jest zadaniem prostym. Pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie ruchu i konserwację pracują pod presją wynikającą z napiętych terminów, ograniczonego budżetu i niewystarczających zasobów. Dotyczy to w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) produkcyjnych, które nie mają takiego budżetu jak duże zakłady.

Konsekwencje stosowania nieoryginalnych części zamiennych (cz. 2)

W pierwszej części artykułu zostały przedstawione argumenty przemawiające za stosowaniem oryginalnych części zamiennych podczas remontów maszyn. Na przykładzie sprężarki z zespoloną przekładnią zostało pokazane, jak przypadkowe...

Diagnostyka drganiowa napędów elektrycznych w praktyce służb utrzymania ruchu

Pomiary drgań silników elektrycznych należą do najczęściej stosowanych metod oceny diagnostycznej urządzeń napędowych. Wynik pomiaru oraz jakość identyfikacji stanu bieżącego zależą od wielu czynników, m.in. doboru systemu pomiarowego, typu czujników, poprawności kalibracji, warunków montażu, wpływu środowiska, przyjętych metod oceny oraz doświadczenia diagnosty.

Pięć podstawowych pytań odnośnie paneli sterowniczych

Współczesne panele sterownicze nie powinny być traktowane tylko jak kolejny komponent systemowy wpływający na wydajność pracy.

Techniki monitorowania sieci w zakładzie przemysłowym

Przedsiębiorstwa stale poszukujące nowych sposobów poprawy dostępności zakładowych sieci przemysłowych nie mogą być zawiedzione ofertą nowych, innowacyjnych urządzeń monitorujących i narzędzi diagnostycznych. W rzeczywistości...

Sprostać wymaganiom Przemysłu 4.0

W stworzeniu inteligentnej fabryki i osiągnięciu celów wyznaczonych przez koncepcję Przemysłu 4.0 może pomóc sieć przemysłowa CC-Link. W jaki sposób?