Laserowe systemy korygujące zdobywają rynek
Podstawowe zagadnienia * Laserowe justowanie zastępuje metody optyczne i strunowe. * Laserowe wyznaczanie równoległości i kątów prostych. * Łatwa justyfikacja beczkowatych wałków i profili za pomocą lasera.
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie utrzymaniem ruchu
Analiza zwrotu z inwestycji w systemy klasy CMMS Wiele polskich przedsiębiorstw planuje wdrożenie systemów klasy CMMS (ang. Computerised Maintenance Management System), analizuje potencjalne korzyści wynikające z...
Wybór systemu sterowania: PLC czy DCS?
Obecnie zarówno my, jak i nasze firmy stają naprzeciw trudnych ekonomicznych wyzwań, z jakimi niewielu miało wcześniej do czynienia. Wszystko to sprawia, że wybór...
Niestandardowe podjeście oraz lepsze dane umożliwiają rzeczywistą poprawę wydajności procesów produkcyjnych
Wiarygodne i wartościowe dane narzędziowe oraz inteligentne rozwiązania płynnie współpracują z systemami produkcji, zarządzania wyposażeniem i e-commerce w celu optymalizacji wydajności zakładów. Rozwiązanie NOVOsphere™,...
Zintegrowane systemy zarządzania informacjami (ECM)
Dla zapewnienia ciągłości realizowania kluczowych procesów zachodzących w organizacji najważniejsze pozostają narzędzia informatyczne, pozwalające na usprawnienie zarządzania. Niezbędne jest zatem komputerowe wspomaganie obiegu dokumentów, zarządzanie zawartością stron internetowych, czy też przebiegu istotnych procesów. Ważne jest także stworzenie środowiska pozwalającego na korzystanie z wielu źródeł informacji. Te płaszczyzny stanowią pole do popisu dla zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi.
Jak zwiększyć wydajność maszyn i zredukować koszty ich produkcji?
Koszty powstania maszyny zmieniły się w ciągu ostatnich 30 lat. W latach 90. zeszłego wieku część mechaniczna pochłaniała 80% ceny, a narzędzia programistyczne były...
Nowe separatory w wykonaniu Ex i dla czujników drgań
Pozbawiona ryzyka detekcja drgań w strefach niebezpiecznych zwiększa dyspozycyjność instalacji technologicznych
Liczba korporacyjnych celów cyberataków wzrosła ponad dwukrotnie w 2014 r.
Spośród całej gamy incydentów bezpieczeństwa IT wykrywanych na świecie wyróżniają się ataki ukierunkowane i długotrwałe kampanie cyberszpiegowskie. Działania te prowadzone są na dużą skalę...
computer
Narzędzia do rozwiązywania problemów w produkcji
Każdego dnia pracownicy obszarów produkcyjnych napotykają na swojej drodze różne problemy, jednak mają niewiele czasu na ich dokładne przeanalizowanie i znalezienie skutecznych rozwiązań. W efekcie podejmowane...
Współpraca CMMS z systemami ERP i monitorowaniem produkcji
Procesy utrzymania ruchu, szczególnie te w dużych fabrykach, są na tyle złożone i rozbudowane, że niezbędne okazują się informatyczne narzędzia wspomagające. Ich uniwersalność pozwala nie tylko na kontrolowanie przeglądów maszyn, ale również stwarza możliwość kompleksowego zarządzania infrastrukturą techniczną, dążąc do minimalizowania kosztów jej eksploatacji.