Wszechstronny sterownik
Rosnąca funkcjonalność sterowników PLC zapewnia elastyczność aplikacji, w których są one stosowane. Pomimo że podstawowa konfiguracja programowalnych sterowników logicznych PLC nie zmieniła się znacznie w...
Prognozy dla rynku obrabiarek na lata 2016-2020
Research and Markets wydało nowy raport „Global Machine Tools Market 2016-2020", z którego wynika, że sektor w latach 2016-2020 będzie rosnąć w rocznym tempie 6,55%.
Branża produkcyjna będzie wykorzystywać rozwiązania oparte na zaawansowanych technologiach uczenia się maszyn
Fot. Camelia.boban/Wikimedia CommonsInternet Rzeczy w przemyśle (Internet of Industrial Things, IoIT), czyli koncepcja wywodząca się z możliwości łączenia ze sobą aktywów, procesów...
Ocena oprogramowania i procesu (SPR) umożliwia ciągły postęp
Ocena oprogramowania i procesu (SPR – Software and Process Review) przynosi przedsiębiorstwom wymierne korzyści w postaci lepszego przestrzegania zgodnych z dokumentacją procedur i zaleceń, jak również zapewnia precyzję i spójność danych oraz integralność struktur baz danych i modułów raportujących.
Raport: Diagnostyka i monitoring
Diagnostyka maszyn i urządzeń oraz monitorowanie parametrów ich pracy pozwala zoptymalizować funkcjonowanie parku maszynowego w zakładach przemysłowych. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie skutków awarii, racjonalne zaplanowanie okresów przeglądów i remontów maszyn oraz znaczne wydłużenie czasu ich eksploatacji. Sprzyja również poprawie efektywności energetycznej samych maszyn i całego zakładu przemysłowego.
OEE w praktyce
Producenci wszystkich sektorów przemysłowych wykorzystują zarządzanie wydajnością w czasie rzeczywistym jako środek do poprawy elastyczności i zwiększenia zysków przy jednoczesnej redukcji siły roboczej oraz odciążeniu monitorowanych zasobów. Jest to zwiększanie konieczności wizualizacji kluczowych wskaźników wydajności (ang. KPI – Key Performance Indicators) na wszystkich poziomach działalności po to, aby udowodnić, że procesy działają poprawnie, a zasoby są efektywnie wykorzystywane.
Ekstender dla sieci Ethernet
Firma Westermo rozszerzyła serię ekstenderów dla sieci Ethernet o szybki, małogabarytowy moduł zapewniający dużą prędkość transmisji danych w aplikacjach przemysłowych. DDW-142 stanowi rozszerzenie linii urządzeń Wolverine, wykorzystujących technologię SHDSL zapewniającą dużą szybkość transmisji pomiędzy sieciami Ethernet na bazie dowolnych kabli miedzianych pozostałych po starych instalacjach. Zapewnia to znaczącą redukcję kosztów podczas instalacji nowych systemów, dla których jedyną dostępną dotąd alternatywą był światłowód.
Pomiary mocy silnika elektrycznego
Zapewnienie lepszej wydajności dzięki zrozumieniu podstaw technicznych i fizycznych Za zużycie energii elektrycznej w produkcji odpowiedzialne są w znaczącej mierze silniki elektryczne. Aby upewnić się, że pracują...
computer
Narzędzia do rozwiązywania problemów w produkcji
Każdego dnia pracownicy obszarów produkcyjnych napotykają na swojej drodze różne problemy, jednak mają niewiele czasu na ich dokładne przeanalizowanie i znalezienie skutecznych rozwiązań. W efekcie podejmowane...
Systemy do zarządzania produkcją
Obecnie trudno wyobrazić sobie zarządzanie produkcją bez wykorzystania odpowiednich systemów informatycznych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa. Systemy te umożliwiają optymalne zarządzanie wszystkimi zasobami zakładu –...