Jak wybrać system EAM?
Przedsiębiorstwa stające przed wyborem rozwiązania EAM (enterprise asset management) muszą się upewnić, że to, które wybiorą, jest zdolne do śledzenia wszystkich zasobów sprzętowych przez...
Przyszła kadra inżynierów automatyków
Wizje na temat zatrudnienia w obszarze automatyki raz są dość mroczne, a innym razem pokazują świetlaną przyszłość, zaprzeczając tym samym, że nadchodzi przestój w edukacji nowej kadry automatyków. Jednakże prawda leży gdzieś pośrodku.
Intosite, nowa aplikacja przemysłowa Siemensa już dostępna w Microsoft Store
Nowa aplikacja mobilna Intosite™ Siemensa, którą obsługuje Microsoft Windows(R) 8.1 jest już dostępna w Microsoft Store. Intosite to oparta na chmurze...
Monitorowanie produkcji
Złożoność procesów produkcyjnych pociąga za sobą konieczność stosowania narzędzi informatycznych, które są odpowiedzialne za monitorowanie poszczególnych etapów technologicznych. Dzięki nim zyskuje się przede wszystkim produkcję przebiegającą w warunkach kontrolowanych oraz możliwość ingerowania w proces już w początkowych jego fazach.
Edge Computing w nowoczesnym przemyśle
Wraz z rosnącą popularnością inteligentnych urządzeń podłączonych do sieci i rozwojem Internetu rzeczy (IoT) wiele branż m.in. produkcja, handel czy transport generuje ogromne ilości...
ROBA®-linearstop: hamulec bezpieczeństwa do hamowania przy ruchu liniowym
Większość elementów hamulcowych dostępnych na rynku działa wyłącznie jako elementy zaciskające. Są one zaprojektowane wyłącznie do utrzymywania osi w stanie unieruchomienia i nie nadają się do dynamicznych procedur hamowania. Natomiast ROBA®-linearstop jest hamulcem bezpieczeństwa, w pełni odpowiadającym wymogom badań stowarzyszeń branżowych. Umożliwia on niezawodne hamowanie poruszających się osi.
Wykrywanie i usuwanie usterek – Usuwanie usterek w napędach ze zmienną częstotliwością (VFD)
Sterowane cyfrowo, półprzewodnikowe sterowniki napędów ze zmienną częstotliwością (VFD – ang. Variable Frequency Drive) mogą być bardzo ważnym elementem w pracach utrzymania ruchu, dzięki wykorzystaniu diagnostyki do rozwiązywania zagadnień związanych z wydajnością i parametrami roboczymi napędów oraz usuwaniem problemów pojawiających się w procesach z tym związanych. Zrozumienie sposobu współdziałania VFD z procesem produkcyjnym (pracą silnika maszyny elektrycznej), może pomóc w doskonaleniu produkcji i jakości produktu (fot. 1).
Technologia RFID
Jest używana w coraz większej liczbie aplikacji. Najważniejsze parametry, które decydują o jej zastosowaniu, to dystans, szybkość oraz prędkość transmisji danych. Systemy RFID (Radio Frequency Identification) przeszły...
Sieci przemysłowe
Nowoczesne układy sterowania stanowią systemy na tyle rozbudowane i rozproszone, że wymagają rozbudowanej infrastruktury sieciowej. W warunkach przemysłowych szybka, a zarazem pewna transmisja danych w znacznym stopniu determinowana jest przez warunki zewnętrzne. Jedną z kluczowych kwestii stanowi zatem dobór urządzeń pozwalających na przesył danych uwzględniający maksymalną ochronę przed zakłóceniami.
Metodyka wdrażania systemów klasy CMMS – zarządzanie ryzykiem
Możliwie wczesna identyfikacja zagrożeń może mieć duży wpływ na osiągnięcie sukcesu w ramach realizacji projektów informatycznych. Wiadomo, że konieczne jest założenie pewnego stopnia tolerancji ryzyka, które powinno być świadomie kontrolowane i sterowane. W wielu opracowaniach podkreśla się, że im wcześniej w ramach wdrożenia systemu ryzyko zostanie odpowiednio obsłużone, tym mniejsze są straty czasowe i finansowe związane z jego eliminacją. Powyższy problem dotyczy także systemów klasy CMMS (ang. Computerized Maintenance Management System). W przypadku systemów tej klasy na początku należy określić cele, dla których identyfikujemy ryzyko – podstawowym jest chęć realizacji wdrożenia z wykorzystaniem określonych zasobów w określonym czasie. Przygotowując przedsiębiorstwo do wdrożenia systemu CMMS, należy opracować plan zarządzania ryzykiem, który powinien być konstruowany na podstawie harmonogramu całego projektu oraz specyfikacji zadań.