Audyt instalacji sprężonego powietrza
Ocena stanu instalacji sprężonego powietrza może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy pracy całego zakładu, wskazując kierunki, w których należy podążać, aby zapewnić...
Modernizacja przemysłowych systemów sterowania
Przemyślana modernizacja i aktualizacja zainstalowanych już systemów sterowania pozwala licznym zakładom przemysłowym na usprawnienie i optymalizację procesów produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu racjonalnej stopy zwrotu poniesionych kosztów inwestycyjnych.
Poprawnie smarować i diagnozować, czy przedwcześnie remontować?
W ostatnich latach można zaobserwować w przemyśle tendencje do ograniczania kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń, przy jednoczesnej poprawie ich niezawodności i dyspozycyjności. Wynika to z czysto ekonomicznego podejścia. Rosnące wymagania rynkowe i konkurencja zmuszają do poszukiwania nowych rozwiązań. Następuje przekładanie tych oczekiwań na dostawców materiałów, urządzeń i usług, zmuszając ich opracowywania nowych racjonalnych ekonomicznie i niezawodnych rozwiązań.
Analiza zwrotu z inwestycji w systemy klasy CMMS
Wiele polskich przedsiębiorstw planuje wdrożenie systemów klasy CMMS (ang. Computer Maintenance Management System), analizuje potencjalne korzyści wynikające z ich wprowadzenia, a tym samym stara się określić ROI (ang. Return on Investment – zwrot z inwestycji) dla projektu informatyzacji procesów związanych z utrzymaniem ruchu.
Wskazówki na temat skutecznego wdrażania systemu CMMS w firmach posiadających wiele zakładów przemysłowych
W artykule opisany jest przykład czterech firm przemysłowych, które skutecznie wdrożyły system CMMS w wielu swoich zakładach, uzyskując tym skonsolidowany obraz realizowanych tam operacji...
Nowy kalibrator ciśnienia do zadań specjalnych
Fluke Corporation wprowadza na rynek nowy dwuzakresowy kalibrator ciśnienia Fluke 721Ex, do zastosowań podczas transportu substancji niebezpiecznych w warunkach zagrożonych wybuchem. Dzięki podwójnym izolowanym...
EM 480D – Miernik rezystancji uziemienia
EM480D to nowy ekonomiczny miernik rezystancji uziemienia marki EnergyLab. Jest to dobrej jakości przyrząd służący do pomiarów rezystancji uziemienia metodą 3- i 2- przewodową uziomów stosowanych w systemach energetycznych i elektrycznych, transformatorów, obwodów ochronnych maszyn i urządzeń elektrycznych, budynków i itp.
Systemy do zarządzania produkcją
Obecnie trudno wyobrazić sobie zarządzanie produkcją bez wykorzystania odpowiednich systemów informatycznych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa. Systemy te umożliwiają optymalne zarządzanie wszystkimi zasobami zakładu –...
Jak przygotować się do wdrożenia IIoT?
Firmy rozważające wdrożenie Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) do swoich programów utrzymania ruchu powinny przede wszystkim zrozumieć korzyści płynące z tej technologii oraz możliwości wykorzystania...
Konsekwencje stosowania nieoryginalnych części zamiennych (cz. 1)
W trakcie prowadzonych remontów mogą być wykorzystywane części zamienne różnego pochodzenia. W przypadku maszyn krytycznych niezwykle ważne jest stosowanie zamienników oryginalnych. W pierwszej części artykułu na przykładzie...