Dyrektywa 89/655/EWG – pilne zadania dla pracodawców
Każdy pracodawca ma obowiązek przystosowania eksploatowanych maszyn i urządzeń technicznych do minimalnych wymagań bezpieczeństwa przyjętych w Unii Europejskiej do dnia 1 stycznia 2006 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. Dz. U. nr 191 poz. 1596, wprowadzające w życie dyrektywę Unii Europejskiej 89/655/EWG, z późniejszymi zmianami), każdy pracodawca powinien zapewnić, aby maszyny eksploatowane jako narzędzia pracy, także nabyte na rynku wtórnym, spełniały przedstawione w rozporządzeniu wymagania minimalne.
Utrzymanie bezpieczeństwa maszyn w ruchu
Wraz z wejściem Polski do Wspólnoty Europejskiej zaszły znaczące zmiany jakościowe w podejściu do bezpieczeństwa maszyn sprzedawanych i eksploatowanych w naszym kraju. Na tle wielu innych zmian oraz znaczących aspektów okresu przejściowego integracji europejskiej, które być może są znacznie bardziej „medialne” niż problemy eksploatacji maszyn w przemyśle, sprawy te są mniej znane.
Zatroszcz się sam o rezerwowe zasilanie
Baterie rezerwowe... Jedni je lubią, inni ich nie znoszą. Dają się lubić za dyspozycyjność, pozwalającą podtrzymać działanie urządzeń elektronicznych w naszym otoczeniu, nagle „zamarłych” z powodu awarii drutowej sieci zasilającej. Jednak wiele osób ma ich dosyć wtedy, gdy nie okazują „oznak życia”, kiedy są najbardziej potrzebne.
VIGO System – Analizator cząstek Fluke 983
Analizator cząstek Fluke 983 jest przyrządem zaprojektowanym dla profesjonalistów z zakresu IAQ (kontroli jakości powietrza), ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Urządzenie to dostarcza użytkownikowi cenne dane dotyczące koncentracji i źródeł cząstek w badanym środowisku.
Systemy sprężarek zapewniające powietrze do oddychania
Podstawowe zagadnienia : * Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza w zakładzie muszą być szczegółowo dokumentowane. * Wybór masek z doprowadzeniem Świeżego powietrza powinien należeć do fachowca. * Kompresory rotacyjne doskonale nadają się do systemów powietrza do oddychania
Efektywne chłodzenie stacji sprężarek
Każdy, kto kiedykolwiek używał pompki do roweru, wie, że podczas sprężania powietrza powstaje ciepło. Często jednak ilość ciepła generowana podczas eksploatacji sprężarek jest niedoceniana: 94% dostarczonej energii elektrycznej w sprężarkach przekształca się w ciepło.